//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Културна добра

Непокретна културна добра подељена по окрузима

Непокретна културна добра подељњена по општинама

Списак општина на територији Нишког Завода
 1. НКД на територији Града Прокупља
 2. НКД на територији општине Куршумлија
 3. НКД на територији општине Житорађа
 4. НКД на територији општине Блаце
 5. НКД на територији општине Трговиште
 6. НКД на територији општине Сурдулица
 7. НКД на територији општине Прешево
 8. НКД на територији општине Врањска Бања
 9. НКД на територији Града Врања
 10. НКД на територији општине Владичин Хан
 11. НКД на територији општине Босилеград
 12. НКД на територији општине Бујановац
 13. НКД на територији Градa Пиротa
 14. НКД на територији општине Димитровград
 15. НКД на територији општине Бабушница
 16. НКД на територији општине Бела Паланка
 17. НКД на територији општине Гаџин Хан
 18. НКД на територији општине Сврљиг
 19. НКД на територији општине Ражањ
 20. НКД на територији општине Црвени Крст – Град Ниш
 21. НКД на територији општине Пантелеј – Град Ниш
 22. НКД на територији општине Палилула – Град Ниш
 23. НКД на територији општине Нишка Бања – Град Ниш
 24. НКД на територији општине Медијана – Град Ниш
 25. НКД на територији општине Мерошина
 26. НКД на територији општине Дољевац
 27. НКД на територији општине Алексинац
 28. НКД на територији општине Црна Трава
 29. НКД на територији општине Медвеђа
 30. НКД на територији Града Лесковца
 31. НКД на територији општине Лебане
 32. НКД на територији општине Власотинце
 33. НКД на територији општине Бојник
 34. НКД на територији општине Соко Бања
 35. НКД на територији општине Књажевац
 36. НКД на територији Града Зајечара
 37. НКД на територији општине Бољевац
 38. НКД на територији општине Неготин
 39. НКД на територији општине Мајданпек
 40. НКД на територији општине Кладово
 41. НКД на територији општине Бор