//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Нишка Бања – Град Ниш

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА – ГРАД НИШ

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Манастир Св. Стевана
Адреса Сићево
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 054
Редни број у централном регистру СК 230
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 965/2 од 18. децембра 1963. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Манастир Св. Петка ‘’Иверица’’ у Островици
Адреса Островица
Датум уписа  21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 077
Редни број у централном регистру СК 238
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 802/ 1 од 21. јуна 1973. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

1. Назив НКД-а Комплекс цркве Св. Николе у селу Манастир
Адреса Манастир
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 148
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар  Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 33/ 83 од 07. марта 1983. године (8/83)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Стара сеоска кућа Тодора Коцића у Јелашници
Адреса Јелашница
Датум уписа 25.12.1986.
Редни број у локалном регистру СК 155
Редни број у централном регистру СК 694
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 41/ 83 од 07. марта 1983. (8/83)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Зграда ликовне колоније у Сићеву
Адреса Сићево
Датум уписа СК 255
Редни број у локалном регистру СК 1059
Редни број у централном регистру На основу одлуке Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 91/ 85 од 10. маја 1985. године ( МЕЂ. СЛ.ЛИСТ15/85)
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Зграда старе хидроелектране ‘’Св. Петка’’ у Острвици
Адреса Островица
Датум уписа 01.03.1994.
Редни број у локалном регистру СК 328
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 18 од 08. августа 1997. године (Сл.гласник 39/97)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Старо купатило са базенима 3 и 4
Адреса Нишка Бања
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 350
Редни број у централном регистру СК 1916
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Репбулике Србије 05 број 633-6872/2001-17 од 17.07.2001.год. (Сл.гласник 46/2001)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Вила апотекара Величковића у Нишкој Бањи
Адреса Нишка Бања
Датум уписа СК 351
Редни број у локалном регистру  
Редни број у централном регистру Влада РС 05 број 633-8865/2007 од 27.12.2007. ( Сл.Гл. 126/07)
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију