//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Обавештење о евидентирању више села у Бољевцу

Обавештење о евидентирању више села у Бољевцу

Завод за заштиту споменика културе Ниш покренуо је поступак утврђивања села: Добрујевац, Илино, Јабланица, Мирово и Врбовац у општини Бољевац за непокретна културна добра - просторно културно-историјску целину.[dflip...

Радионица: Очување градитељског наслеђа

Радионица: Очување градитељског наслеђа

Радионица: Очување градитељског наслеђа Стара чаршија ВласотинцаРадионица: „Очување градитељског наслеђа: Стара чаршија Власотинца“ реализована је као првa активност у оквиру сарадње Завода за заштиту споменика културе Ниш и Грађевинско...

Студија заштите непокретних културних добара и градитељског налеђа на простору „Старог Вулкана“ „Фабрике коже Ђука Динић“ и реке Нишаве

Студија заштите непокретних културних добара и градитељског налеђа на простору „Старог Вулкана“ „Фабрике коже Ђука Динић“ и реке Нишаве

Студија заштите непокретних културних добара и градитељског наслеђа на простору „Старог Вулкана", „Фабрике коже Ђука Динић" и реке Нишаве, израђена је у корист наручиоца „Тесла парк“ д.о.о Ниш. У протеклом периоду тим Завод за заштиту споменика...