//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Евидентирана Индустрија вунених тканина Лазара М. Теокаровића у Вучју

Обавештавају се власници, држаоци, корисници објеката и катастарских парцела, да је Завод за заштиту споменика културе Ниш евидентирао добро под претходном заштитом Фабрички комплекс Индустрије вунених тканина Лазара М. Теокаровића у Вучју са...

Евидентирана Стара чаршија у Власотинцу

Обавештавају се власници, држаоци, корисници објеката и катастарских парцела, да је Завод за заштиту споменика културе Ниш евидентирао добро под претходном заштитом Стара чаршија у Власотинцу. Део старе чаршије обухвата грађевине од Трга Драгољуба...

Обавештење о евидентирању више села у Општини Бољевац

Завод за заштиту споменика културе Ниш покренуо је поступак утврђивања села: Добрујевац, Илино, Јабланица, Мирово и Врбовац у општини Бољевац за непокретна културна добра - просторно културно-историјску целину.[dflip...
Евидентирана Индустрија вунених тканина Лазара М. Теокаровића у Вучју

Евидентирана Индустрија вунених тканина Лазара М. Теокаровића у Вучју

Обавештавају се власници, држаоци, корисници објеката и катастарских парцела, да је Завод за заштиту споменика културе Ниш евидентирао добро под претходном заштитом Фабрички комплекс Индустрије вунених тканина Лазара М. Теокаровића у Вучју са...

opširnije
Евидентирана Стара чаршија у Власотинцу

Евидентирана Стара чаршија у Власотинцу

Обавештавају се власници, држаоци, корисници објеката и катастарских парцела, да је Завод за заштиту споменика културе Ниш евидентирао добро под претходном заштитом Стара чаршија у Власотинцу. Део старе чаршије обухвата грађевине од Трга Драгољуба...

opširnije
Обавештење о евидентирању више села у Општини Бољевац

Обавештење о евидентирању више села у Општини Бољевац

Завод за заштиту споменика културе Ниш покренуо је поступак утврђивања села: Добрујевац, Илино, Јабланица, Мирово и Врбовац у општини Бољевац за непокретна културна добра - просторно културно-историјску целину.[dflip...

opširnije