//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Списак запослених

ИМЕ ПОЗИЦИЈА ТЕЛЕФОН БРОЈ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА
Душан Андрејевић в.д. директора +38118523412
Јулија Берић Дамњановић секретар (дипл. правник) +38118523412 +381628022683
Драгана Бегенишић руководилац финансијско-рачуноводствених послова (дипл. економиста) +38118523412 +381628022677
Горан Радосављевић шеф одсека оперативне заштите – виши конзерватор (дипл. инж. архитектуре) +38118523412 +381628022670
Александар Алексић шеф одсека основне заштите – конзерватор истраживач саветник (мр археологије) aleksandar.aleksic@zzsknis.rs +38118523412 +381628022681
Небојша Босанац конзерватор савеник (дипл. инж. грађевине) bosanac.nebojsa@zzsknis.rs +38118523412 +381628022671
Елена Васић Петровић конзерватор саветник (дипл. инж. архитектуре) elena.vasic@zzsknis.rs +38118523412 +381628022674
Ивана Цветковић виши конзерватор (дипл. инж. архитектуре) ivana.cvetkovic@zzsknis.rs +38118523412 +381628022688
Надежда Ракоција виши конзерватор (мастер инж. архитектуре) nadezda.rakocija@zzsknis.rs +38118523412 +381628022685
Иван Андрејевић конзерватор истраживач саветник
(дипл. инж. архитектуре)
+38118523412 +381628022690
Жижа Стојичић Драгићевић конзерватор истраживач саветник 
(дипл. етнолог)
+38118523412 +381628022673
Јасминка Богић конзерватор истраживач (мастер археолог) +38118523412 +381600822709
Ђорђе Стошић виши документариста (дипл. историчар) +38118523412 +381628022678
Никола Миловановић документариста (мастер историчар)  +38118523412 +381600822717
Зоран Радосављевић виши фотограф  +38118523412 +381628022672
Наташа Перић референт за финансијско-рачуноводствене послове +38118523412 +381628022676
Аница Вучковић самостални књижничар +38118523412 +381628022687
Милена Стојадиновић референт за правне, кадровске и административне послове +38118523412 +381628022675
Душан Спасић возач +38118523412 +381600822710