//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ

Стари хотел Врање

Стари хотел Врање

Опис непокретног културног добра: Стари хотел Врање поседује локацију у оквиру централног градског језгра, на Тргу Републике и са угаоним решењем у односу на Улицу Народног хероја, на катастарској парцели 5220 КО Врање. Саграђена је 1892. године. Споменик културе је...

opširnije
Кућа Боре Димитријевића Пиксле

Кућа Боре Димитријевића Пиксле

Опис непокретног културног добра Кућа Боре Димитријевића Пиксле данас позната као Градска кућа, саграђена је средином XIX века за Атанасија и Дару Димитријевић родитеље Боре Димитријевића. Бора Димитријевић био је познати глумац аматер, редитељ а касније управник...

opširnije
Црква Светог Јована

Црква Светог Јована

Опис непокретног културног добра Црква Светог Јована у Орљану налази се на изванредном положају на брду Кукумига насупрот средњевековног града Копријана (Курвин град). У подножју цркве се налази Добрич поље и ушће реке Топлице у Ј. Мораву. Према оскудним подацима...

opširnije
Манастир Свете Тројице

Манастир Свете Тројице

Опис непокретног културног добра Манастир Свете Тројице се налази двадесетак километара југозападно од Књажевца, на десној обали Трговишког Тимока, у атару села Горње Каменице. Клесани натпис, настао као позни препис уништеног фреско-натписа, помиње је као задужбину...

opširnije
Курвин град

Курвин град

Опис непокретног културног добра Средњовековни град Копријан, познат и под именом Курвинград, налази се 11 km јужно од Ниша, на обронку планине Селичевице изнад Јужне Мораве. Подигнут је за време кнеза Лазара, на темељима римског и византијског утврђења. Сазидао га је...

opširnije
Манастир Св. Николе у Куршумлији

Манастир Св. Николе у Куршумлији

Опис непокретног културног добра Манастир Св. Николе у Куршумлији је задужбина великог жупана Стефана Немање. Настао је у седмој деценији XII века и убрзо постао центар Топличке епископије. Вешти градитељи подигли су храм једнобродне основе са куполом, троделним...

opširnije
Црква Успења Богородице, Конопница

Црква Успења Богородице, Конопница

Опис непокретног културног добра Црква Успења Богородице у Конопници подигнута је 1840. године. Претпоставља се да је подигнута на тмељима старијег скралног објекта. Архитектура цркве носи карактеристично обележје сакралних споменика културе позног турског периода...

opširnije
Српско војно утврђење, Стрижевац

Српско војно утврђење, Стрижевац

Опис непокретног културног добра Српско војно утврђење или комплекс бункера од тесаног камена подигнут на узвишењу „Јеремија“ изнад села Доњег Стрижевца и Радошевца код Бабушнице, састоји се од низа од 6 бункера са средишњом улазном капијом, која води у централни део...

opširnije