Царичин град

Опис непокретног културног добра: Царичин Град је подигнут у византијској провинцији Илирик, у којој је рођен цар Јустинијан, као његова задужбина Јустинијана Прима. Смештен је у подножју планине Радан, у Пусторечком басену, на узвишеном издуженом платоу између...

Бресје-Медијана. Брзи Брод

Опис непокретног културног добра Археолошко налазиште Медијана налази се недалеко од Нишаве, у близини термалних извора, на површини од преко 40 ha. Резиденција је изграђена почетком 4. века, у време Константина Великог. Овде су боравили римски цареви приликом посета...

Гамзиград (Ромулијана)

Опис непокретног културног добра Felix Romuliana, палата подигнута по замисли императора Гаја Валерија Галерија Максимијана, припада посебној категорији споменика римске дворске архитектуре која је везана искључиво за раздобље тетрархије. Археолошким радовима...