//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Царичин град

Царичин град

Царичин град

Царичин град

Опис непокретног културног добра:

Царичин Град је подигнут у византијској провинцији Илирик, у којој је рођен цар Јустинијан (527-565), као његова задужбина Јустинијана Прима. Смештен је у подножју планине Радан, у Пусторечком басену, на узвишеном издуженом платоу између Свињаричке и Царичинске реке. Чине га Горњи, Средњи и Доњи град. Све три целине опасане су посебним бедемима и кулама. Горњи град је неправилног полигоналног облика. На средини кружног трга – форума налазила се царска статуа од бронзе. Кружни трг и главне улице делиле су Горњи град на четири веће зоне. Епископска базилика са баптистеријумом, епископска палата и базилика са криптом су главне грађевине у Горњем граду.

До сада је откривено 9 базилика, велики број репрезентативних јавних грађевина, занатски центри, водовод и други објекти, уз обиље покретног археолошког материјала. У подножју града пронађени су остаци бране која је формирала природан резервоар воде. Посебно треба издвојити базилику са трансептом због јединствених подних мозаика чији распоред и симболика доприносе бољем разумевању литургујских обреда који су вршени у њој. На капителу при улазу у средњи брод ове базилике пронађен је монограм ктитора Јустинијана. Живот у Царичином граду трајао је током VI и почетком VII века, када је прекинут словенско-аварским разарањима. Прве комплексе Царичиног Града открио је Р. Петковић 1912. године. Археолошка истраживања и конзерваторски радови, са прекидима, трају до данас.

Литература:

– М. Миленковић, Царичин Град (Iustiniana Prima), Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, Београд, 1998, 38.
– М. Бунарџић, Царичин Град (Iustiniana Prima), Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, Београд, 2007, 37.
– Царичин Град (Iustiniana Prima), Чувари баштине, 50 година рада Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд 1998, 143.
– В. Иванишевић, Акведукт Царичиног града
– Јустинијане Приме, Саопштења XLIV (2012), 13-31.
– В. Иванишевић, И. Бугарски, А. Стаменковић, Примена историјско-археолошког географског информационог система у истраживањима Царичиног града и околине, Саопштења L (2018), 259-279.
– Ч. Васић, Релативни хронолошки односи између објеката на Акропољу Царичиног града, Саопштења XIX (1987), 127-138.
– Н. Џомбић, Н. Шекуларац, Пројекти заштитних конструкција изнад археолошких остатака локалитета Јустинијана прима – Царичин град, Гласник Друштва конзерватора Србије 43 (2019), 157-165.
– М. Ђорђевић, Седам деценија заштите античког наслеђа у Србији – Сирмијум, Ромулијана, Медијана и Јустинијана Прима, Саопштења L/2018, 233-253.

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Царичин Град

АДРЕСА:
Прекопчелица

ОПШТИНА:
Лебане

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 04, 22.03.1983. год.

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 24, 30.03.1982. год.

ВРСТА КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Археолошко налазиште

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
VI век

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 257/49 од 12.02.1949. године

БРОЈ И ДАТУМ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСИЛА ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ:
„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ број 14/79

НАДЛЕЖНОСТ:
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд

ТЕРИТОРИЈАЛНА НАДЛЕЖНОСТ:
Завод за заштиту споменика културе Ниш