//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Набавка горива

Датум објаве: 21.02.2024.  године Рок: 04.03.2024. године у 12.00 часова -Јавни позив за подношење понуда(PDF - 94.46 KB) - Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF - 00.00...

Теренска возила

Датум објаве: 10.11.2023.  године Рок: 06.12.2023. године у 10.00 часова -Јавни позив за подношење понуда(PDF - 94.46 KB) - Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF - 00.00...

Конзерваторско-рестаураторски радови на јужној капији са припадајућим кулама на археолошком налазишту Равна – Тимакум Минус у селу Равна код Књажевца – радови у партеру

Датум објаве: 27.09.2023.  године Рок: 13.10.2023. године у 12.00 часова -Јавни позив за подношење понуда(PDF - 94.46 KB) - Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF - 00.00...

Рачунарска опрема

Датум објаве: 12.10.2023.  године Рок: 23.10.2023. године у 13.00 часова -Јавни позив за подношење понуда(PDF - 94.46 KB) - Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF - 00.00...

Набавка опреме по пројекту „Подизање техничких капацитета установе за потребе обављања процеса дигитализације културног наслеђа“

Датум објаве: 06.10.2023.  године Рок: 02.11.2023. године у 11.00 часова -Јавни позив за подношење понуда(PDF - 94.46 KB) - Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF - 00.00...

Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови на горњим зонама кула источног бедема средњовековног утврђења Копријан код Дољевца – горње зоне кула

Датум објаве: 20.09.2023.  године Рок: 10.10.2023. године у 12.00 часова -Јавни позив за подношење понуда(PDF - 94.46 KB) - Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF - 00.00...