//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Конзерваторско-рестаураторски радови на реконструкцији и изградњи ограде са капијама на јужној и југоисточној страни комплекса манастира Св.Никола у Куршумлији

Датум објаве:28.10.2022. год. Рок: 14.11.2022, 10 часова - Јавни позив за подношење понуда (PDF - 94.46 KB) - Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF - 00.00...

Конзерваторско-рестаураторски радови на јужној капији са припадајућим кулама на археолошком налазишту Равна – Тимакум Минус у селу Равна код Књажевца

Датум објаве:22.09.2022. год. Рок: 10.10.2022, 10 часова - Јавни позив за подношење понуда (PDF - 89.74 KB) - Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF - 93,23...