Конзерваторско-рестаураторски радови на реконструкцији и изградњи ограде са капијама на јужној и југоисточној страни комплекса манастира Св.Никола у Куршумлији

Датум објаве:28.10.2022. год. Рок: 14.11.2022, 10 часова – Јавни позив за подношење понуда (PDF – 94.46 KB) – Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF – 00.00...

Конзерваторско-рестаураторски радови на јужној капији са припадајућим кулама на археолошком налазишту Равна – Тимакум Минус у селу Равна код Књажевца

Датум објаве:22.09.2022. год. Рок: 10.10.2022, 10 часова – Јавни позив за подношење понуда (PDF – 89.74 KB) – Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF – 93,23...