//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Услуге изнајмљивања возила без возача

Датум објаве: 06.04.2024.  године Рок: 17.04.2024. године у 09.00 часова -Јавни позив за подношење понуда(PDF – 94.46 KB) – Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF – 00.00...

Набавка горива

Датум објаве: 21.02.2024.  године Рок: 04.03.2024. године у 12.00 часова -Јавни позив за подношење понуда(PDF – 94.46 KB) – Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF – 00.00...

Теренска возила

Датум објаве: 10.11.2023.  године Рок: 06.12.2023. године у 10.00 часова -Јавни позив за подношење понуда(PDF – 94.46 KB) – Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF – 00.00...

Конзерваторско-рестаураторски радови на јужној капији са припадајућим кулама на археолошком налазишту Равна – Тимакум Минус у селу Равна код Књажевца – радови у партеру

Датум објаве: 27.09.2023.  године Рок: 13.10.2023. године у 12.00 часова -Јавни позив за подношење понуда(PDF – 94.46 KB) – Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF – 00.00...