//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Јеврејско гробље у Нишу

Јеврејско гробље у Нишу

Опис непокретног културног добра

Јеврејско гробље је непокретно културно добро утврђено као знаменито место 2007. године. Налази се у ширем центру Ниша, на простору између Ул. Ивана Милутиновића и Мраморске, на површини од 32 ара. По казивању нишких Јевреја овде је сахрањено преко 1000 људи. На основу архивских записа о постојању нишке Јеврејске општине у XVI веку, као и података да су се Сефарди овде населили у већем броју 1695. године, може се претпоставити да се гробље користи од тада. Године 1965. ступила је на снагу забрана сахрањивања на овом гробљу, тако да су последњи споменици из прве половине ХХ века.

Поред већег броја сефардских споменика идентификовано је и неколико споменика Ашкеназа. Највећи број надгробних споменика је у облику саркофага. Најстарији су јединствени по изгледу и ликовној обради. Грубо су клесани у камену са равном, ваљкастом или двослојно обрађеном горњом плочом на којој су уклесани стилизовани симболички елементи. Споменици с почетка ХХ века су најчешће од белог мермера са уклесаним епитафима и флоралним декоративним елементима. Поред меморијалне и уметничке вредности које овај комплекс има, знаменито место представља и значајан документ о вишевековном присуству Јевреја у Нишу.

Литература

– Ђорђе Стошић, Старо гробље, Српско војно гробље на Делијском вису и Јеврејско гробље – непокретна културна добра на којима је записана историја града Ниша, Уметношћу до истине: Срби и Велики рат, 2017, 183-192.
– Jelena Erdeljan, Jewish funeraly monuments from Niš : a comparative analysis of form and iconography, El prezente: studies in Sephardic culture Vol. 4, 2010, 213-232.

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Јеврејско гробље у Нишу

АДРЕСА:
Ул. Ивана Милутиновића бб

ОПШТИНА:
Ниш – Палилула 

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
ЗМ 6, 24.1.2008. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
ЗМ 71, 17.12.2010. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
Од 1695. године до прве половине ХХ века

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Одлука Владе Републике Србије број 633-8864/2007 од 27.12.2007. године