//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Археолошко налазиште Мало Голубиње

Опис непокретног културног добра

Археолошко налазиште Мало Голубиње код Кладова чине остаци римског утврђења у селу Мало Голубиње. Локалитет чини мање правоугаоно утврђење са угаоним кулама, настало у периоду формирања римског лимеса на Дунаву. По своме положају у непосредној близини римског насеља у селу Велико Голубиње и на траси римског пута данашњих путева Мироч-Доњи Милановац-Брза Паланка ово утврђење је имало одбрамбени карактер. Дана 25.05.1966. године је овај локалитет утврђен за културно добро и истог дана је уписан археолошко налазиште. Археолошко налазиште Мало Голубиње је потопљено након подизања водостаја изазваног изградњом хироелектране Ђердап.

Литература

– Љ. Поповић, Мало Голубиње – римски каструм, Археолошки предглед 9, Београд, 1967;
– Љ. Поповић, Мало Голубиње – римски каструм, Археолошки преглед 10, Београд 1968;
– Љ. Поповић, Мало и Велико Голубиње – праисторијско насеље и античко утврђење, Археолошки преглед 11, Београд 1969;
– Љ. Поповић, Мало Голубиње, римско утврђење III-IV век, Старе културе у Ђердапу, Београд 1969;
– Љ. Поповић, Мало и Велико Голуиње, римско налазиште, Старинар XXXIII – XXXIV, Београд 1982-1983

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Мало Голубиње

АДРЕСА:
Мало Голубиње

ОПШТИНА:
Кладово

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 20, 18.4.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 65, 20.3.1986. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
III-IV век

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе број 541/1 од 25.05.1966. године