//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Стари хотел Врање

Опис непокретног културног добра: Стари хотел Врање поседује локацију у оквиру централног градског језгра, на Тргу Републике и са угаоним решењем у односу на Улицу Народног хероја, на катастарској парцели 5220 КО Врање. Саграђена је 1892. године. Споменик културе је...

Кућа Боре Димитријевића Пиксле

Кућа Боре Димитријевића Пиклсе Кућа Боре Димитријевића Пиклсе Кућа Боре Димитријевића Пиклсе Опис непокретног културног добра Кућа Боре Димитријевића Пиксле данас позната као Градска кућа, саграђена је средином XIX века за Атанасија и Дару Димитријевић родитеље Боре...

Црква Светог Јована

Црква Светог Јована Црква Светог Јована Црква Светог Јована Опис непокретног културног добра Црква Светог Јована у Орљану налази се на изванредном положају на брду Кукумига насупрот средњевековног града Копријана (Курвин град). У подножју цркве се налази Добрич поље и...

Манастир Свете Тројице

Манастир Свете Тројице Манастир Свете Тројице Манастир Свете Тројице Опис непокретног културног добра Манастир Свете Тројице се налази двадесетак километара југозападно од Књажевца, на десној обали Трговишког Тимока, у атару села Горње Каменице. Клесани натпис, настао...

Курвин град

Курвин град код Дољевца Курвин град код Дољевца Опис непокретног културног добра Средњовековни град Копријан, познат и под именом Курвинград, налази се 11 km јужно од Ниша, на обронку планине Селичевице изнад Јужне Мораве. Подигнут је за време кнеза Лазара, на...

Манастир Св. Николе у Куршумлији

Манастир Св. Николе у Куршумлији Манастир Св. Николе у Куршумлији Манастир Св. Николе у Куршумлији Опис непокретног културног добра Манастир Св. Николе у Куршумлији је задужбина великог жупана Стефана Немање. Настао је у седмој деценији XII века и убрзо постао центар...