//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Завод за заштиту споменика културе Ниш покренуо је поступак утврђивања села: Добрујевац, Илино, Јабланица, Мирово и Врбовац у општини Бољевац за непокретна културна добра – просторно културно-историјску целину.