//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Обавештавају се власници, држаоци, корисници објеката и катастарских парцела, да је Завод за заштиту споменика културе Ниш евидентирао добро под претходном заштитом Фабрички комплекс Индустрије вунених тканина Лазара М. Теокаровића у Вучју са резиденцијалним и радничким квартом. 

Управна зграда Фабрике вунених тканина Лазара М. Теокаровића у Вучју, Текстилана индустрија Вучје