НКД на територији општине Неготин

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Непокретна културна добра од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

1. Назив НКД-а  Хајдук Вељкова барутана
Адреса  Неготин
Датум уписа  21.06.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 037
Редни број у централном регистру  СК 223
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 260/ 50 од 13. марта 1950. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а  Манастир Короглаш
Адреса  Милошево
Датум уписа  21.06.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 013
Редни број у централном регистру  СК 215
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 416/ 48 од 20. марта 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

2. Назив НКД-а  Кућа Стевана Мокрањца
Адреса  ул. Доситејева
Датум уписа  23.12.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 085
Редни број у централном регистру  СК 310
Основ за упис у регистар  Према решењу о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1589/1 од 15. октобра 1975.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

3. Назив НКД-а  Стара црква Св. Богородице
Адреса  Неготин
Датум уписа  21.06.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 110
Редни број у централном регистру  СК 243
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 416/ 48 од 20. марта 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а  Саборна црква Св. Тројице
Адреса  Неготин
Датум уписа  23.12.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 062
Редни број у централном регистру  СК 299
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 561/ 1 од 2. јуна 1967. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а  Црква вазнесења Господњег
Адреса  Јабуковац
Датум уписа  23.12.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 065
Редни број у централном регистру  СК 300
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 690/1 од 28. јуна 1967. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а  Кућа народног хероја Станка Пауновића
Адреса  Брестовац
Датум уписа  11.04.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 084
Редни број у централном регистру  СК 465
Основ за упис у регистар  Према решењу о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1560 од 10. октобра 1975.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а  Споменик Хајдук Вељку Петровићу
Адреса  Неготин
Датум уписа  11.01.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК
Редни број у централном регистру  СК
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1129/1 од 7. септембра 1976.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а  Црква брвнара вазнесења Господњег
Адреса  Брестовац
Датум уписа  23.12.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 090
Редни број у централном регистру  СК 314
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1839/1 од 28. децембра 1976.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а  Црква брвнара посвећена Св. Тројици
Адреса  Поповица
Датум уписа  23.12.1982.г.
Редни број у локалном регистру  СК 091
Редни број у централном регистру  СК 315
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1880/2 од 28. децембра 1976.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а  Црква брвнара Св. Духа
Адреса  Трњане
Датум уписа  23.12.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 092
Редни број у централном регистру  СК 316
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1861/2 од 28. децембра 1976.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а  Зграда Музеја Крајине
Адреса  Неготин
Датум уписа  11.01.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 107
Редни број у централном регистру  СК 335
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 7/ 80 – 3 од 18. јуна 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

9. Назив НКД-а  Зграда Педагошке академије
Адреса  Неготин
Датум уписа  11.01.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 108
Редни број у централном регистру  СК 336
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 6/ 80 – 3 од 18. јуна 1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

10. Назив НКД-а  Зграда Дома за децу и омладину ‘’Станко Пауновић’’
Адреса  Неготин
Датум уписа  11.01.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 109
Редни број у централном регистру  СК 337
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 6/ 80 – 3 од 18. јуна 1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

11. Назив НКД-а  Манастир Буково
Адреса  Буково
Датум уписа  23.12.1982 г.
Редни број у локалном регистру  СК 111
Редни број у централном регистру  СК 319
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 4/ 80 – 3 од 18. јуна 1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

12. Назив НКД-а  Комплекс старих чесама
Адреса  Видровац
Датум уписа  11.01.1983.г.
Редни број у локалном регистру  СК 112
Редни број у централном регистру  СК 338
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 10/ 80 – 3 од 18. јуна 1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

13. Назив НКД-а  Зграда Дома ЈНА
Адреса  Неготин
Датум уписа 11.01.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 113
Редни број у централном регистру  СК 339
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 12/ 80 – 3 од 03. јула 1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

14. Назив НКД-а  Стара грађанска кућа
Адреса  ул. Добриле Радосављевић, бр. 2
Датум уписа  11.04.1983. г.
Редни број у локалном регистру СК 114
Редни број у централном регистру СК 460
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 13/ 80 – 3 од 03. јула 1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

15. Назив НКД-а  Стара сеоска кућа са ‘’Јазлуком’’ 
Адреса  Брестовац
Датум уписа  11.01.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 115
Редни број у централном регистру  СК 340
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 17/ 80 – 3 од 03. јула 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

16. Назив НКД-а  Ђокинска воденица
Адреса  Брестовац
Датум уписа 11.01.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 116
Редни број у централном регистру  СК 341
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 18/ 80 – 3 од 03. јула 1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

17. Назив НКД-а  Старо сеоско гробље код Рајца
Адреса  Рајац
Датум уписа  11.01.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 117
Редни број у централном регистру  СК 342
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 15/ 80 – 3 од 03. јула
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

18. Назив НКД-а  Старо сеоско гробље код Рогљева
Адреса  Рогљево
Датум уписа  11.01.1983.г.
Редни број у локалном регистру  СК 118
Редни број у централном регистру  СК 343
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 16/ 80 – 3 од 03. јула 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

19. Назив НКД-а  Кућа првоборца Момчила Ранковића
Адреса  Рајац
Датум уписа  11.04.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 124
Редни број у централном регистру  СК 459
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Неготин Бр. 633 – 2/ 81 – 2 од 07. октобра 1981. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

 Просторне културно-историјске целине

1. Назив НКД-а  Комплекс Мокрањчеве куће
Адреса  Неготин
Датум уписа  30.06.1983. г.
Редни број у локалном регистру  ПКИЦ 02
Редни број у централном регистру  ПКИЦ 13
Основ за упис у регистар  На основу одлуке СО Неготин, Бр 465 -572/80 – ИИИ од 18.06.1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а  Комлплекс Штубичких пивница
Адреса  Јасеница
Датум уписа  30.06.1983. г.
Редни број у локалном регистру  ПКИЦ 03
Редни број у централном регистру  ПКИЦ 10
Основ за упис у регистар  На основу одлуке СО Неготин, Бр 633 – 9/80 – ИИИ од 18.06.1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а  Старо градско језгро Неготина
Адреса  ул Доситејева
Датум уписа  30.06.1983.
Редни број у локалном регистру  ПКИЦ 04
Редни број у централном регистру  ПКИЦ 12
Основ за упис у регистар  На основу одлуке СО Неготин, Бр 633 – 11/80 – ИИИ од 03.07.1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а  Комплекс Рајачких и Рогљевских пивница
Адреса  Рајац и Рогљево
Датум уписа  25.12.1986.
Редни број у локалном регистру  ПКИЦ 05
Редни број у централном регистру  ПКИЦ 14
Основ за упис у регистар  На основу одлуке СО Неготин, Бр 633 – 2/83 од 23.02.1983.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

 Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а  Археолошко налазиште “МОКРАНЈСКЕ СТЕНЕ“
Адреса  Мокрање
Датум уписа  20.12.1983.
Редни број у локалном регистру  АН 35
Редни број у централном регистру  АН 37
Основ за упис у регистар  Одлука СО Неготин бр. 633-14/80-ИИ од 03. јула 1980. г
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а  Археолошко налазиште “ВРЕЛО – ШАРКАМЕН“
Адреса  Шаркамен
Датум уписа  17.12.2009.
Редни број у локалном регистру  АН 44
Редни број у централном регистру  АН 150
Основ за упис у регистар  Одлука Владе РС 05 бр. 633-3153/97-25 од 08. августа 1997. г (Сл. Гласник 39/1997)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију