//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Прешево

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ – ПРЕШЕВО

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Ибрахим пашина џамија
Адреса Прешево
Датум уписа 22.12.2013./ 17.07. 2014
Редни број у локалном регистру СК 379
Редни број у централном регистру СК 2152
Основ за упис у регистар Одлука Владе РС број 633-9866/2013 од 22. новембра 2013. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Куће за становање и зграде са дућанима Нађибе и Халила Есада у Прешеву
Адреса Прешево,ул Маршала Тита бр.28
Датум уписа 22.12.2013./17.07. 2014
Редни број у локалном регистру СК 380
Редни број у централном регистру СК 2153
Основ за упис у регистар Одлука Владе РС број 633-9865/2013 од 22. новембра 2013. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију