НКД на територији општине Бабушница

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Српско војно утврђење са магацинима и бункерима
Адреса Стрижевац
Датум уписа 25.12.1986.
Редни број у локалном регистру СК 127
Редни број у централном регистру СК 678
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Бабушница Бр. 633 – 1/ 80 – 01 од 12. маја 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Манастир Св. Петке
Адреса Горчинце
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 347
Редни број у централном регистру СК 1913
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 бр. 633-15038/2002 од 31.10.2002.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију