//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Житорађа

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ – ЖИТОРАЂА

Непокретна културна добра

Споменици културе

1. Назив НКД-а Латинска црква код Глашинца
Адреса Глашинац
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 028
Редни број у централном регистру СК 221
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 870 од 11. јуна 1949. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију

 

2. Назив НКД-а Црква Св. Петра и Павла
Адреса Житорађа
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 335
Редни број у централном регистру СК 1926
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 бр. 633-4720/99 од 25.01.2000. ( Сл.Гл. 5/2000)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију

 

3. Назив НКД-а Црква успеније Св. Богородице
Адреса Житорађа
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 336
Редни број у централном регистру СК 1925
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 бр. 633-4738(99 од 25.01.2000.год. ( Сл.Гл. 5/2000)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију