//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Гаџин Хан

 НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Стара црква Св. Вазнесења
Адреса Велики Крчимир
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 072
Редни број у централном регистру СК 305
Основ за упис у регистар По решењу о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 762/1 од 13. августа 1970. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Црква Св. Николе
Адреса Доње Драговље
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 123
Редни број у централном регистру СК 303
Основ за упис у регистар На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Гаџин Хан Бр. 06 – 203/ 80 од 17. септембра 1980. године (МЕЂ.СЛ.ЛИСТ 24/80)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Црква Успења Св. Богородице
Адреса Гркиња
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 348
Редни број у централном регистру СК 1914
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 Бр. 633-16770/2002 од 13.12.2002.год.СЛ.ГЛ.88/2002
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Црква Св. Илије
Адреса Јагличије
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 355
Редни број у централном регистру СК 2060
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 Бр. 633-7560/2005 од 01.12.2005.год.СЛ.ГЛ. 108/05
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију