НКД на територији општине Гаџин Хан

 НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Стара црква Св. Вазнесења
Адреса Велики Крчимир
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 072
Редни број у централном регистру СК 305
Основ за упис у регистар По решењу о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 762/1 од 13. августа 1970. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Црква Св. Николе
Адреса Доње Драговље
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 123
Редни број у централном регистру СК 303
Основ за упис у регистар На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Гаџин Хан Бр. 06 – 203/ 80 од 17. септембра 1980. године (МЕЂ.СЛ.ЛИСТ 24/80)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Црква Успења Св. Богородице
Адреса Гркиња
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 348
Редни број у централном регистру СК 1914
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 Бр. 633-16770/2002 од 13.12.2002.год.СЛ.ГЛ.88/2002
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Црква Св. Илије
Адреса Јагличије
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 355
Редни број у централном регистру СК 2060
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 Бр. 633-7560/2005 од 01.12.2005.год.СЛ.ГЛ. 108/05
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију