//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији Града Врања

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА – ВРАЊА

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Марково кале
Адреса Северно од Врања, изнад ушћа Девотинске и Мале реке
Датум уписа 18.03.1986.
Редни број у локалном регистру СК 018
Редни број у централном регистру СК 659
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1065 од 29. јуна 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

2. Назив НКД-а Стари турски амам
Адреса Ул. Петог Конгреса, бр. 24
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 019
Редни број у централном регистру СК 285
Основ за упис у регистар На основу решења о ззаштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1057 од 29. јуна 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

3. Назив НКД-а Пашини конаци
Адреса Трг Републике
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 023
Редни број у централном регистру СК 291
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 185 од 2. фебруара 1949. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

4. Назив НКД-а Кућа Борисава Станковића
Адреса Ул. Баба Златина, бр. 9
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 036
Редни број у централном регистру СК 293
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 196 од 2. марта 1950. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

5. Назив НКД-а Кућа адвоката Драгутина Влајинца
Адреса  
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 056
Редни број у централном регистру СК 296
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 1079 од 7. августа 1965. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

6. Назив НКД-а Зграда Начелства – зграда Скупштине општине
Адреса  
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 245
Редни број у централном регистру СК 863
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 633 – 5/ 86 – 04 од 30. 06. 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 150 од 26.11.1987.год. Сл.гласник 47/87

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Камени мост – ‘’Бели мост’’
Адреса ул. Девет Југовића, Горња чаршија
Датум уписа 11.01.1983.
Редни број у локалном регистру СК 020
Редни број у централном регистру СК 324
Основ за упис у регистар На основу решења озаштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1085 од 29. јуна 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Стара чесма ‘’Ђеренка’’
Адреса ул. Синђелићева
Датум уписа 11.01.1983.
Редни број у локалном регистру СК 024
Редни број у централном регистру СК 325
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 184 од 2. фебруара 1949. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Кућа народног хероја Симе Погачарчевића
Адреса  
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 027
Редни број у централном регистру СК 292
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 850 од 10. јуна 1949. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Стара црква Св. Богородице у Собини
Адреса Собина
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 244
Редни број у централном регистру СК 862
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 633 – 4/ 86 – 04 од 30. 06. 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Стара варошка кућа Милана и Вукашина Прибојчића
Адреса ул. Владимира Назора, бр 6
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 246
Редни број у централном регистру СК 864
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 633 – 6/ 86 – 04 од 30. 06. 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Стара варошна кућа Петра и Чедомира Станисављевића
Адреса ул. Боре Станковића, бр. 6
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 247
Редни број у централном регистру СК 865
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 633 – 7/ 86 – 04 од 30. 06. 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а Стара варошка кућа Стане Јанић
Адреса ул. Др. Копше, бр. 17
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 248
Редни број у централном регистру СК 866
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 633 – 8/ 86 – 04 од 30. 06. 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а Зграда монопола
Адреса  
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 253
Редни број у централном регистру СК 871
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 635 – 5/ 87 – 04 од 27. 05. 1987. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

9. Назив НКД-а Споменик ослободиоцима Врања од Турака
Адреса Трг Републике
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 254
Редни број у централном регистру СК 872
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Врање Бр. 633 – 6/ 87 – 04 од 27. 05. 1987. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

10. Назив НКД-а Зграда старог хотела ‘’Врање’’
Адреса  
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 326
Редни број у централном регистру СК 1927
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 14 од 8. августа 1997.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

11. Назив НКД-а Зграда гимназије
Адреса  
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 327
Редни број у централном регистру СК 1936
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 16 од 8. августа 1997. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

12. Назив НКД-а Зграда општинског суда
Адреса  
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 330
Редни број у централном регистру СК 1933
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 20 од 8. августа 1997. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

13. Назив НКД-а Саборна Црква Св. Тројице
Адреса ул. Боре Станковића, бр.
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 338
Редни број у централном регистру СК 1924
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 1530/ 98 – 18 од 22. маја 2001. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

14. Назив НКД-а Манастир Св. Пантелејмона у Лепчинцу
Адреса Лепчинац
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 352
Редни број у централном регистру СК 2057
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 бр. 633-7561/2005 од 01.12.2005.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Просторно културно историјске целине

1. Назив НКД-а Комплекс Баба Златине улице
Адреса Ул. Баба Златина
Датум уписа 04.12.1993.
Редни број у локалном регистру ПИКЦ 12
Редни број у централном регистру ПИКЦ 33
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Врање, Бр 633 – 3/86 – 04 од 30.06.1986.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију