//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Бојник

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Кућа Дане и Никодија Вељковића
Адреса Суво Поље
Датум уписа 11.04.1983.
Редни број у локалном регистру СК 040
Редни број у централном регистру СК 477
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 520 од 24. априла 1950. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Кућа народног хероја Ђуке Динић
Адреса Доњи Коњувац
Датум уписа 11.04.1983.
Редни број у локалном регистру СК 041
Редни број у централном регистру СК 471
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 731 од 20. јуна 1950. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Кућа народног хероја Стојана Љубића
Адреса Вујаново
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 129
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу решења Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе Београд Бр. 1949/49 од 23.11.1949.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Црква Св. Арханђела Гаврила
Адреса Придворица
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 353
Редни број у централном регистру СК 2058
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 Бр. 633-7564/2005 од 01.12.2005.год. Сл. гл.108/05
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Црква Св. Тројице
Адреса Ображда
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 356
Редни број у централном регистру СК 2061
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 Бр. 633-7563/2005 од 01.12.2005.год. Сл. гл.108/05
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију