//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Власотинце

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Гигина кућа
Адреса Власотинце
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 097
Редни број у централном регистру СК 318
Основ за упис у регистар На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Власотинце Бр. 06 – 73/ 79 од 24. јуна 1979. године.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 150 од 26.11.1987.год, Сл. гласник 47/87

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Црква успења Богородице у Конопници
Адреса Конопница
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 073
Редни број у централном регистру СК 306
Основ за упис у регистар Према решењу о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 91/1 од 16. фебруара 1971. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Црква Сошествије Св. Духа у Власотинцу
Адреса Власотинце
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 346
Редни број у централном регистру СК 1923
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 бр. 633-15049/2002 од 31.10.2002.год.у Београду 31.10.2002. Сл.Гл. 73/02
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Зграда старе општине тзв. “ КУЛА“
Адреса Власотинце
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру  
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Градац“
Адреса Конопница
Датум уписа 20.03.1986.
Редни број у локалном регистру АН 05
Редни број у централном регистру АН 050
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије бр. 263/50 од 14.марта 1950.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Трап“
Адреса Конопница
Датум уписа 20.03.1986.
Редни број у локалном регистру АН 06
Редни број у централном регистру АН 051
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије бр. 264/50 од 14. марта 1950.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију