//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Бор

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР

Непокретна културна добра од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

1. Назив НКД-а Конак кнеза Милоша 
Адреса  Брестовачка Бања
 Датум уписа 30.03.1982. г.
Редни број у локалном регистру СК 030
Редни број у централном регистру СК 327
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1300 / 49 од 22. јуна 1949
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Кнежев дворац 
Адреса   Брестовачка Бања
 Датум уписа  11.01.1983.г.
Редни број у локалном регистру  СК 031
Редни број у централном регистру  СК 328
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1299 / 49 од 22. јула 1949. године)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Амам кнеза Милоша Обреновића 
Адреса  
 Датум уписа  
Редни број у локалном регистру  СК 032
Редни број у централном регистру  СК
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1301/49 од 22.јула 1949.године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а  Зграда рударско металуршког факултета
Адреса  
 Датум уписа  11.02.1990. г.
Редни број у локалном регистру  СК 257
Редни број у централном регистру  СК 873
Основ за упис у регистар  На основу проглашења Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/88 – 01 од 29. 12. 1988.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а  Зграда музеја рударства и металургије
Адреса  
 Датум уписа  
Редни број у локалном регистру  СК 258
Редни број у централном регистру  СК
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а  Зграда Дома културе
Адреса  ул. Моше Пијаде, бр. 19
 Датум уписа  11.02.1991.
Редни број у локалном регистру  СК 259
Редни број у централном регистру  СК 2054
Основ за упис у регистар  На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/88 – 01 од 29. 12. 1988. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а  Споменик посвећен изгинулим ратницима – српским и француским војницим од 1912. до 1918. године
Адреса  ул. Моше Пијаде
 Датум уписа  23.04.1991. г.
Редни број у локалном регистру  СК 260
Редни број у централном регистру  СК 913
Основ за упис у регистар  На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/88 – 01 од 29. 12. 1988. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а  Споменик Петру Радовановићу, истакнутом југословенском револуционару
Адреса  
 Датум уписа  23.04.1991. г.
Редни број у локалном регистру  СК 261
Редни број у централном регистру  СК 914
Основ за упис у регистар  На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/80 – 01 од 29. 12. 1988. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

9. Назив НКД-а  Споменик Миклошу Раднотијеву код Борског језера
Адреса  Борско језеро
 Датум уписа  23.04.1991. г.
Редни број у локалном регистру  СК 262
Редни број у централном регистру  СК 915
Основ за упис у регистар  На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/88 – 1 од 29. 12. 1988. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

10. Назив НКД-а  Спомен појате ‘’Партизански Бивак’’
Адреса  Брусово
 Датум уписа  23.04.1991. г.
Редни број у локалном регистру  СК 263
Редни број у централном регистру  СК 916
Основ за упис у регистар  На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/88 – 01 од 29. 12. 1988. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

11. Назив НКД-а  Пословна зграда
Адреса  Адреса: Трг Ослобођења, бр. 5
 Датум уписа  
Редни број у локалном регистру  СК 292
Редни број у централном регистру  СК 
Основ за упис у регистар  На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 633 – 1/88 – 01 од 29. 12. 1988. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

12. Назив НКД-а  Црква успења Богородице
Адреса  Слатина
 Датум уписа  04.1991. г.
Редни број у локалном регистру  СК 294
Редни број у централном регистру  СК 945
Основ за упис у регистар  На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Бор Бр. 02 – 2/89 – 01 од 28. 12. 1989. године.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Просторне културно-историјске целине

1. Назив НКД-а Уже подручје Брестовачке бање 
Адреса  Брестовачка Бања
 Датум уписа  04.12.1993. г.
Редни број у локалном регистру  ПКИЦ 17
Редни број у централном регистру  ПКИЦ 32
Основ за упис у регистар  На основу одлуке СО Бор, Бр 632 – 3/91 – 01 од 10.10.1991.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Лазарева пећина код Злота 
Адреса  Злот
 Датум уписа  30.03.1982. г.
Редни број у локалном регистру  АН 02
Редни број у централном регистру  АН 23
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије бр. 1430/48 од 4. септембра 1948.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а ‘ТРНЈАНА“ – Брестовачка Бања
Адреса  Брестовачка Бања
 Датум уписа  24.04.1991. г.
Редни број у локалном регистру  АН 40
Редни број у централном регистру  АН 92
Основ за упис у регистар Одлука СО Бор бр. 633-1/88-01 од 29.12.1988.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Праисторијско насеље “КУЧАЈНА“
Адреса  
 Датум уписа  24.04.1991. г.
Редни број у локалном регистру  АН 41
Редни број у централном регистру  АН 93
Основ за упис у регистар Одлука СО Бор бр. 633-1/88-01 од 29.12.1988.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију