//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Пантелеј – Град Ниш

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ – ГРАД НИШ

Непокретна културна добро од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

1. Назив НКД-а Рановизантијска гробница са фрескама
Адреса Пантелеј, Ниш
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 022
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 135/ 49 од 21. јануара 1949. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

Знаменита места

1. Назив НКД-а Чегар – место из I српског устанка
Адреса Чегар
Датум уписа 25.12.1988.
Редни број у локалном регистру ЗМ 04
Редни број у централном регистру ЗМ 13
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Изузетни значај –

 

Непокретна културна добро од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

1. Назив НКД-а Латинска црква
Адреса Горњи Матејевац
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 052
Редни број у централном регистру СК 228
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 963 од 21. октобра 1963. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

Непокретна културна добра

Споменици културе

1. Назив НКД-а “Византијска гробница код Јагодинмалског моста“ – Базилика са Мартиријумом
Адреса угао бул. Николе Тесле и ул. Пантелејске
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 043
Редни број у централном регистру СК 290
Основ за упис у регистар Решење о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије бр. 135/49 од 25. јануара 1949. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Црква посвећена Св. Арханђелу Михаилу
Адреса Доњи Матејевац
Датум уписа 19.06.1984.
Редни број у локалном регистру СК 140
Редни број у централном регистру СК 591
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 24/ 83 од 07. марта 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Средњовековни локалитет са остацима цркве Св. Пантелејмона и некрополом
Адреса ул. Косовке девојке, бр. 34
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 243
Редни број у централном регистру СК 777
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 75/ 83 од 29. маја 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Манастир Св. Јована Крститеља – Латинска црква
Адреса Горњи Матејевац
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 332
Редни број у централном регистру СК 1912
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3721/ 97 од 17. октобра 1997. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Црква Св. Петке код Доњег Матејевца
Адреса Доњи Матејевац
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 352
Редни број у централном регистру СК 1911
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 бр. 633 – 16767/2002 од 12. 12.2002. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Црква Св. Николе
Адреса Каменица
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 357
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 бр. 633 – 8005/2005 од 22.12.2005. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Део византијске некрополе на Пантелеју
Адреса ул. Косовке Девојке,
Датум уписа 20.03.1983.
Редни број у локалном регистру АН 13
Редни број у централном регистру АН 59
Основ за упис у регистар Решење РЗЗНПСК НРС бр. 373/57 од 18. априла 1957. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а ‘Римска грађевина са мозаиком на коњичком гробљу“
Адреса Касарна на бул. Николе Тесле
Датум уписа 20.03.1983.
Редни број у локалном регистру АН 31
Редни број у централном регистру АН 48
Основ за упис у регистар Решење РЗЗНПСК НРС бр. 373/57 од 18. априла 1957. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а “ВИЗАНТИЈСКА ГРОБНИЦА КОД ЈАГОДИНМАЛСКОГ МОСТА“ – БАЗИЛИКА СА МАРТИРИЈУМОМ
Адреса угао Николе Тесле и ул. Пантелејске
Датум уписа 14.07.1993.
Редни број у локалном регистру АН 43
Редни број у централном регистру СК 1012
Основ за упис у регистар Решење ЗЗНПСК НРС бр. 135/49 од 25. јануара 1949. г
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију