//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Мерошина

 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Археолошко назиште ‘КУЛИНА“ – Градиште
Адреса Балајнац
Датум уписа 20.12.1983.
Редни број у локалном регистру АН 30
Редни број у централном регистру АН 47
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 218/1 од 02.03.1964. г.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – Сл. гласник РС бр. 28/83 1983.г.