НКД на територији општине Ражањ

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Непокретна културна добро од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

1. Назив НКД-а

Манастир Св. Роман (Мојсијски манастири и цркве –Ражањ)

Адреса Праскавце, Ђунис
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 061
Редни број у централном регистру СК 232
Основ за упис у регистар На основу одлуке о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 155/ 4 од 31. маја 1967. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

Непокретна културна добра

Споменици културе

1. Назив НКД-а Кућа „Моравка“
Адреса ул Страхиње Симоновића, бр. 4
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 342
Редни број у централном регистру СК 1920
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 1883/ 99 од 22. маја 2001. године ( Сл.Гл.РС 32/01)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Кућа Саве Јеремића у Послону
Адреса Послон
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 345
Редни број у централном регистру СК 1921
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 05-633-15053/2002 од 31.10.2002. ( Сл.Гл.73/02
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Црква Св. Пророка Илије у Ражњу
Адреса Ражањ
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 354
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 бр. 633-7565/2005 од 01.12.2005.год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију