//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Куршумлија

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ – КУРШУМЛИЈА

Непокретна културна добра ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Манастир Св. Николе
Адреса Куршумлија
Датум уписа 21.06.1983.
Редни број у локалном регистру СК 003
Редни број у централном регистру СК 207
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 545/ 3 од 18. новембра 1947. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

 

2. Назив НКД-а Манастир Св. Богородице
Адреса Куршумлија
Датум уписа 21.06.1983.
Редни број у локалном регистру СК 004
Редни број у централном регистру СК 208
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 547/ 47 од 18. новембра 1947. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

 

Непокретна културна добра ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Црква Св. Мине, Виктора и Вићентија
Адреса Куршумлија
Датум уписа 21.06.1983.
Редни број у локалном регистру СК 025
Редни број у централном регистру СК 220
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 424 /49 од 15. марта 1949. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

2. Назив НКД-а Марина кула
Адреса Кастрат
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 074
Редни број у централном регистру СК 307
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1250/1 од 30. децембра 1971. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Маркова црква – касноантичка базилика
Адреса Кастрат
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 021
Редни број у централном регистру СК 219
Основ за упис у регистар На основу решења озаштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 2056 / 48 од 11. новембра 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Иван кула
Адреса Заграђе
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 049
Редни број у централном регистру СК 835
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 96/ 56 од 9. фебруара 1956. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Споменик ослободиоцима Куршумлије од Турака
Адреса Куршумлија
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 291
Редни број у централном регистру СК 943
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО-е Куршумлија Бр. 633-3/87 од 22.05.1987.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију