НКД на територији општине Сврљиг

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВРЉИГ

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Црква Св. Илије код Нишевца
Адреса Нишевац
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 234
Редни број у централном регистру СК 775
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633-4730/99 од 25.01.2000.год. ( Сл.Гл. 5/2000)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Црква Св. Арханђела у Попшици
Адреса Попшица
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 235
Редни број у централном регистру СК 776
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сврљиг Бр.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Сврљишки град код Нишевца
Адреса Нишевац
Датум уписа 25.12.1986.
Редни број у локалном регистру СК 236
Редни број у централном регистру СК 698
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Сврљиг Бр. 633 – 1/ 86 – 01 од 22. маја 1986. године( међ.Сл. Лист 17/86)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Зграда са апотеком
Адреса Сврљиг
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 324
Редни број у централном регистру СК 1930
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 10 од 08. августа 1997. године ( Сл.Гл. 39/97)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Кућа у којој је живео и радио се Народни херој Др. М. Хаџић
Адреса Сврљиг
Датум уписа СК 372
Редни број у локалном регистру  
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Сврљиг Бр. 633-4/87-01 од 25.02.1988.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Гроб са спомеником Народног хероја Др. М. Хаџића
Адреса Сврљиг
Датум уписа СК 373
Редни број у локалном регистру  
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Сврљиг Бр. 633-4/87-01 од 25.02.1988.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а Стара Гуглова воденице у селу Нишевцу
Адреса Нишевац
Датум уписа СК 374
Редни број у локалном регистру  
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Сврљиг Бр. 633-4/87-01 од 25.02.1988.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а Грнчарска воденица у Сврљигу
Адреса Сврљиг
Датум уписа СК 375
Редни број у локалном регистру  
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Сврљиг Бр. 633-4/87-01 од 25.02.1988.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију