//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Кладово

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Непокретна културна добра од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА
Споменици културе

1. Назив НКД-а Трајанова табла и део пута
Адреса  Текија
Датум уписа  27.12.1984.
Редни број у локалном регистру  СК 035
Редни број у централном регистру  СК 609
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 2010/ 49 од 22. новембра 1949.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште“Караташ – Дијана“ римско и византијско утврђење
Адреса  Нови Сип
Датум уписа  04.12.1993. г.
Редни број у локалном регистру  АН 32
Редни број у централном регистру  АН 103
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК бр. 283/1 од 27.02.1965.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  Изузетни значај – Одлука НС СРС “Сл. гласник СРС“ бр. 28/83.

 

2. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Каструм са Понтесом (Трајанов мост)“
Адреса  Костол
Датум уписа  20.12.1983. г.
Редни број у локалном регистру  АН 40
Редни број у централном регистру  АН 92
Основ за упис у регистар Одлука СО Кладово бр. 63-1/80-1 од 28. марта 1981. г.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Изузетни значај – Одлука НС СРС бр. 69 од 28. јуна 1983. г. (Сл. гласник 28/83)

 

 Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Стари град Фетислам
Адреса  Кладово
Датум уписа  23.12.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 055
Редни број у централном регистру  СК 284
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 1767/ 1 од 27. октобра 1964.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

Непокретна културна добра

Споменици културе

1. Назив НКД-а Стара зграда поште – мезулане
Адреса  Брза Паланка
Датум уписа  11.04.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 098
Редни број у централном регистру  СК 475
Основ за упис у регистар Према одлуци Скупштине општине Кладово Бр. 633/ 01 од 09. јуна 1979. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а  Сигнална станица ‘’Пена’’
Адреса  Адреса:
Датум уписа  Датум уписа:
Редни број у локалном регистру  СК 319
Редни број у централном регистру  СК
Основ за упис у регистар На основу одлуке Скупштине општине Кладово Бр. 022 – 2/ 94 – 01 од 28. априла 1994. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Црква Св. Тројице
Адреса  Брза Паланка
Датум уписа  23.12.1982. г.
Редни број у локалном регистру  Бр. уписа Ниш
Редни број у централном регистру  СК 286
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

Просторне културно-историјске целине

1. Назив НКД-а Улица Маршала Тита у Кладову
Адреса  Улица Маршала Тита
Датум уписа  04.12.1993. г.
Редни број у локалном регистру  ПКИЦ 10
Редни број у централном регистру  ПКИЦ 34
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Кладово, Бр 633 – 1/86 – 01 од 31.01.1986.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште “Трансдиерна“
Адреса  Текија
Датум уписа  20.03.1986. г.
Редни број у локалном регистру  АН 14
Редни број у централном регистру  АН 60
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 538/1 од 25.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а „Археолошко налазиште „Каструм“
Адреса  Сип, Кладово
Датум уписа  Датум уписа: 20.03.1986. г.
Редни број у локалном регистру  АН 16
Редни број у централном регистру  АН 62
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 537/1 од 25.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Пецка Бара“
Адреса  Адреса:
Датум уписа  20.03.1986.
Редни број у локалном регистру  АН 18
Редни број у централном регистру  АН 63
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 540/1 од 25.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Археолошко налазиште “Мало Голубиње“
Адреса  Мало Голубиње
Датум уписа  20.03.1986.
Редни број у локалном регистру  АН 20
Редни број у централном регистру  АН 65
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 541/1 од 25.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Велико Голубиње“
Адреса  Велико Голубиње
Датум уписа  20.03.1986.
Редни број у локалном регистру  АН 21
Редни број у централном регистру  АН 66
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 542/1 од 25.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Хајдучка воденица“
Адреса  Адреса:
Датум уписа  20.03.1986. г.
Редни број у локалном регистру  АН 23
Редни број у централном регистру  АН 54
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 539/1 од 25.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Голо Брдо“
Адреса  Голо Брдо
Датум уписа  20.03.1986.
Редни број у локалном регистру  АН 26
Редни број у централном регистру  АН 56
Основ за упис у регистар Бр. 424 /49 од 15. марта 1949. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију