//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Црвени Крст – Град Ниш

 НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ – ГРАД НИШ

Непокретна културна добро од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

1. Назив НКД-а Спомен музеј ‘’12 фебруар’’ – логор на Црвеном крсту
Адреса бул. 12. Фебруар, бр. 70
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 095
Редни број у централном регистру СК 240
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 484/ 1 од 13. маја 1977. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

Непокретна културна добро од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

1. Назив НКД-а Нишка Тврђава
Адреса Тврђава
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 016
Редни број у централном регистру СК 289
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије бр. 373/50 од 07. априла 1950. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 07.04.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

2. Назив НКД-а Зграда Старог начелства – зграда Универзитета
Адреса Универзитетски трг
Датум уписа 11.01.1983.
Редни број у локалном регистру СК 075
Редни број у централном регистру СК 333
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 671 од 06. маја 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

Непокретна културна добра

Споменици културе

1. Назив НКД-а Зграда Историјског архива у Нишкој Тврђави
Адреса Тврђава
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 083
Редни број у централном регистру СК 309
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 909/ 2 од 27. јула 1975. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Спомен костурница учесницима топличког устанка 1917. год. у рову Нишке тврђаве
Адреса ров Нишке тврђаве
Датум уписа 25.12.1986.
Редни број у локалном регистру СК 154
Редни број у централном регистру СК 693
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 40/ 83 од 07. марта 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Комплекс са црквом Св. Николе код села Миљковца
Адреса Миљковац
Датум уписа 19.06.1984.
Редни број у локалном регистру СК 156
Редни број у централном регистру СК 589
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 43/ 83 од 07. марта 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Зграда Хранта Мумџијана – Грчког конзулата
Адреса кеј Мике Палигорића, бр. 18
Датум уписа 14.06.2005
Редни број у локалном регистру СК 341
Редни број у централном регистру СК 1915
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 Бр. 633 – 1776/ 99 од 22. маја 2001. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Средњевековно утврђење „Железник“
Адреса Миљковац
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру  
Редни број у централном регистру СК 861
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Просторне културно-историјске целине

1. Назив НКД-а Комплекс дуванске индустрије
Адреса бул. 12. Фебруар, бр.
Датум уписа 04.12.1993.
Редни број у локалном регистру ПКИЦ 13
Редни број у централном регистру ПКИЦ 30
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Ниш, Бр 020 – 3/87 од 04.02.1987.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију