//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Мајданпек

 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

 Непокретна културна добра од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Рудна Глава“
Адреса  Рудна Глава
Датум уписа  20.12.1983. г.
Редни број у локалном регистру  АН 37
Редни број у централном регистру  АН 39
Основ за упис у регистар Одлука СО Мајданпек бр. 06-29/13 од 24. јуна 1981. г.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Изузетни значај – Сл. гласник 28/83

 

2. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Лепенски вир“
Адреса  Бољетин
Датум уписа  20.12.1983. г.
Редни број у локалном регистру  АН 25 СК 239
Редни број у централном регистру  АН 45
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР Србије Бр. 55/ 1 од 26. 05. 1966. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год., Сл. гласник 14/79

 Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Комплекс бакарнице са старом топионицом (локалитет “стара управа“)
Адреса  Мајданпек
Датум уписа  30.12.1997. г.
Редни број у локалном регистру  СК 158
Редни број у централном регистру  СК 1468
Основ за упис у регистар  На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Мајданпек Бр. 06 – 10 од 31. 03. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

Непокретна културна добра

Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Равна“
Адреса  Боњетин
Датум уписа  20.03.1986. г.
Редни број у локалном регистру  АН 15
Редни број у централном регистру  АН 53
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 552/1 од 26.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Рибница“
Адреса  Доњи Милановац
Датум уписа  20.03.1986. г.
Редни број у локалном регистру  АН 17
Редни број у централном регистру  АН 62
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 545/1 од 25.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Циганија“
Адреса  Доњи Милановац
Датум уписа  20.03.1986.
Редни број у локалном регистру  АН 19
Редни број у централном регистру  АН 64
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 544/1 од 25.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Бољетинска Река“
Адреса  
Датум уписа  20.03.1986.
Редни број у локалном регистру  АН 22
Редни број у централном регистру  АН 67
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 553/1 од 26.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Археолошко налазиште “Велики Градац и Бања – Талијата“
Адреса  Доњи Милановац
Датум уписа  20.03.1986.
Редни број у локалном регистру  АН 24
Редни број у централном регистру  АН 55
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 543/1 од 25.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Мала Ливадица“
Адреса  Бољетин
Датум уписа  20.03.1986. г.
Редни број у локалном регистру  АН 27
Редни број у централном регистру  АН 57
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 571/1 од 27.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Велика Ливадица“
Адреса  Бољетин
Датум уписа  20.03.1986.
Редни број у локалном регистру  АН 28
Редни број у централном регистру  АН 58
Основ за упис у регистар Решење РЗЗСК 567/1 од 27.05.1966. г. ПОТОПЉЕНО
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а Археолошко налазиште “Кастел на Мирочу“
Адреса  
Датум уписа  24.04.1991. г.
Редни број у локалном регистру  АН 42
Редни број у централном регистру  АН 94
Основ за упис у регистар Одлука СО Мајданпек бр. 06-35/10 од 08.10.1986.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију