//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Дољевац

 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Корвин град
Адреса Малошиште
Датум уписа 21.06.1983.
Редни број у локалном регистру СК 001
Редни број у централном регистру СК 205
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР Србије Бр. 541/ 57 од 17. новембра 1947. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год- Сл. Гласник 14/79

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Црква Св. Јована
Адреса Орљане
Датум уписа 21.06.1983.
Редни број у локалном регистру СК 002
Редни број у централном регистру СК 206
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР Србије Бр. 543/ 47 од 17. новембра 1947. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију