//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији Града Прокупља

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

Непокретна културна добра ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Латинска црква Св. Прокопије
Адреса Прокупље
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 053
Редни број у централном регистру СК 229
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1388 од 21. октобра 1963. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

2. Назив НКД-а Споменичка целина ( град Хисар, црква Св. Прокопија и Латинска црква)
Адреса Прокупље
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 053А
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар Одлука Со-е 633-3/80-01 (међ. Сл.лист –Ниш 16/80)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

3. Назив НКД-а Манастир Ајдановац са црквом Св. Ђорђа
Адреса Здравиње
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 071
Редни број у централном регистру СК 236
Основ за упис у регистар Бр. 231 од марта 1970. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште “Дренград“
Адреса Бреговина
Датум уписа 20.12.1983.
Редни број у локалном регистру АН 07
Редни број у централном регистру АН 41
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије бр. 262/50 од 14. марта 1950.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије бр. 262/50 од 14. марта 1950.

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Црква посвећена Св. Арханђелу Михаилу у Конџељу
Адреса Конџељ
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 087
Редни број у централном регистру СК 312
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1017/1 од 23. августа 1976. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Зграда Музеја Топлице
Адреса Прокупље
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 093
Редни број у централном регистру СК 317
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 300/2 од 22. марта 1977. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Црква Св. Илије у Балиновцу
Адреса Балиновац
Датум уписа 01.03.1994.
Редни број у локалном регистру СК 256
Редни број у централном регистру СК 1056
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Пирот Бр. 06-195/85-01 од 18.10.1985.год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Зграда гимназије
Адреса Прокупље
Датум уписа 14.06.2005
Редни број у локалном регистру СК 320
Редни број у централном регистру СК 1929
Основ за упис у регистар На основу Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 2 од 08. августа 1997. године ( Сл.Гл.39/97)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Зграда старе гимназије
Адреса Прокупље
Датум уписа 14.06.2005
Редни број у локалном регистру СК 322
Редни број у централном регистру СК 1935
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 21 од 08. августа 1997. године ( Сл.Гл.39/97)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Зграда Соколског дома
Адреса Прокупље
Датум уписа 14.06.2005
Редни број у локалном регистру СК 325
Редни број у централном регистру СК 1928
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 2 од 08. августа 1997. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а Зграда општине Прокупље
Адреса Прокупље
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 351
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар СО-е 022-30/79 од 1979.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а Споменик палим топличанима у ратовима 1912 -1918
Адреса Прокупље
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 376
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар Међ. Сл. лист 7/89 06-53/89-02 од 15.3.1989
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Римске Терме“
Адреса Баце
Датум уписа 20.12.1983.
Редни број у локалном регистру АН 29
Редни број у централном регистру АН 46
Основ за упис у регистар Решење о заштити ЗЗСК Ниш бр. 02-15 од 22.02.1968. г
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију