НКД на територији општине Димитровград

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Манастир Поганово са црквом посвећеном Св. Јовану Богослову
Адреса Поганово
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 034
Редни број у централном регистру СК 222
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1616 од 21. септембра 1949. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год- Сл. Гласник 14/79

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Црква Св. Ђорђа
Адреса Жељуша
Датум уписа 01.03.1994.
Редни број у локалном регистру СК 204
Редни број у централном регистру СК 1060
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Димитровград Бр. 01 – 06 – 99 од 9. марта 1984. године ( међ.сл.лист 14/84)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Манастир Св. Кирика и Јудите
Адреса Смиловаци
Датум уписа 01.03.1994.
Редни број у локалном регистру СК 205
Редни број у централном регистру СК 1054
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Димитровград Бр. 01 – 06 – 99 од 9. марта 1984. године ( међ.сл.лист 14/84)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Црква Св. Арханђела
Адреса Бољев Дол
Датум уписа 01.03.1994.
Редни број у локалном регистру СК 206
Редни број у централном регистру СК 1055
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Димитровград Бр. 01 – 06 – 99 од 9. марта 1984. године ( међ.сл.лист 14/84)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Кућа у улици Моше Пијаде
Адреса ул. Моше Пијаде
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 228
Редни број у централном регистру На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Димитровград
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Гоинско Кале“
Адреса Гоин Дол
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру АН 39
Редни број у централном регистру АН 80
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију