//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Владичин Хан

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ – ВЛАДИЧИН ХАН

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

1. Назив НКД-а Црква Св. Богородице у Мртвици
Адреса Мртвица
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 232
Редни број у централном регистру СК 773
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Владичин Хан Бр. 06 – 45/ 86 – 03 од 30. 05, 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 150 од 26.11.1987.год, Сл. гласник 47/87

 

Непокретна културна добра

Споменици културе

1. Назив НКД-а Манастир Кацапун са црквом Св. Илије
Адреса Кацапун
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 069
Редни број у централном регистру СК 235
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе Ниш Бр. 23 од 14. јуна 1968. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију

 

2. Назив НКД-а Црква Св. Преображења код села Стубал
Адреса Стубал
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 296
Редни број у централном регистру СК 947
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Владичин Хан Бр. 06 – 41/ 90 – 04 од 07. 09. 1990. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију

 

3. Назив НКД-а Црква Св. Петке у селу Лепеница
Адреса Лепеница
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 297
Редни број у централном регистру СК 949
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Владичин Хан Бр. 06 – 41/ 90 – 04 од 07. 09. 1990. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију