НКД на територији општине Бела Паланка

 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 

Непокретна културна добра од великог значаја

Археолошко налазиште

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште “Ремисијана“
Адреса Бела Паланка
Датум уписа 22.12.1987.
Редни број у локалном регистру АН 038
Редни број у централном регистру АН 079
Основ за упис у регистар Одлука СО Б. Паланка бр. 011-21 од 06.06.1986.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – Одлука Скупштине СРС од 26.11.1987. (Сл. гласник 47/1987)

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Манастир Дивљана
Адреса Дивљана
Датум уписа 19.06.1984.
Редни број у локалном регистру СК 126
Редни број у централном регистру СК 600
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета СО Бела Паланка Бр. 63/1 од 3. децембра 1979. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Манастир Сињачни – Св. оца Николе
Адреса Сињац
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 295
Редни број у централном регистру СК 946
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета СО Бела Паланка Бр. 011 – 88 од 07. 09. 1990. године ( међ.сл.лист 23/90)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију