//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Бела Паланка

 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 

Непокретна културна добра од великог значаја

Археолошко налазиште

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште “Ремисијана“
Адреса Бела Паланка
Датум уписа 22.12.1987.
Редни број у локалном регистру АН 038
Редни број у централном регистру АН 079
Основ за упис у регистар Одлука СО Б. Паланка бр. 011-21 од 06.06.1986.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – Одлука Скупштине СРС од 26.11.1987. (Сл. гласник 47/1987)

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Манастир Дивљана
Адреса Дивљана
Датум уписа 19.06.1984.
Редни број у локалном регистру СК 126
Редни број у централном регистру СК 600
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета СО Бела Паланка Бр. 63/1 од 3. децембра 1979. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Манастир Сињачни – Св. оца Николе
Адреса Сињац
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 295
Редни број у централном регистру СК 946
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета СО Бела Паланка Бр. 011 – 88 од 07. 09. 1990. године ( међ.сл.лист 23/90)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију