//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији Градa Пиротa

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДA ПИРОТA

Непокретна културна добра од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Кућа породице Христић – Музеј Понишавља
Адреса  
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 046
Редни број у централном регистру СК 295
Основ за упис у регистар На основу решења заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 844 – 468/ 1 од 14. септембра 1953. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год. Сл. гласник 14/79

 

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Манастир Темска са црквом посвећеном Св. Ђорђу
Адреса Темска
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 008
Редни број у централном регистру СК 212
Основ за упис у регистар Према решењу о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 327 од 08. марта 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

2. Назив НКД-а Пиротска тврђава – Момчилов град
Адреса Тврђава
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 045
Редни број у централном регистру СК 226
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 115 од 29. јуна 1953. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

3. Назив НКД-а Црква посвећена Св. Петке у Станичењу
Адреса Станичење
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 058
Редни број у централном регистру СК 231
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 04/ 2 – 66 од 09. маја 1967. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

4. Назив НКД-а Зграда ‘’Бела Мачка’’
Адреса  
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 060
Редни број у централном регистру СК 298
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 187/ 2 од 10. маја 1967. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Црква Вазнесења Господњег у Завоју
Адреса Завој
Датум уписа 11.04.1983.
Редни број у локалном регистру СК 051
Редни број у централном регистру СК 470
Основ за упис у регистар Према решењу о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе СР Србије 01 бр. 92/1 од 04.02.1963.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Манастир Планиница са црквом Св. Николе
Адреса Доња Планиница
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 059
Редни број у централном регистру СК 297
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 11/ 2 – 66 од 09. маја 1967. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Манастир Суково са црквом посвећеном Св. Богородице
Адреса Суково
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 067
Редни број у централном регистру СК 302
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 18 од 13. марта 1968. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Зграда бивше апотеке ‘’Карло Скацел’’
Адреса 23.12.1982.
Датум уписа СК 096
Редни број у локалном регистру СК 464
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 715/ 1 од 21. јула 1977. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Кућа Стојана Божиловића – Белог
Адреса  
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 128
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Пирот 02 бр. 020/129-81 од 14.7.1981. (Сл.Ниш 31/1981)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Пећинска црква Св. Петра и Павла код Рсовца
Адреса Рсовци
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 202
Редни број у централном регистру СК 769
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр.020/128-81 од 14. 07. 1981. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а Црква Св. Николе у селу Дојкинцу
Адреса Дојкинци
Датум уписа СК 207
Редни број у локалном регистру  
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/54-84 од 30. 03. 1984. године ( међ. Сл. лист 13/84)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а Манастир Св. Богородице код Височке Ржане
Адреса Височка Ржана
Датум уписа 18.03.1986.
Редни број у локалном регистру СК 210
Редни број у централном регистру СК 660
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 82 – 84 од 25. јуна 1984. године( међ. Сл. лист 26/84)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

9. Назив НКД-а Црква Св. Ђорђа у селу Осмакову
Адреса Осмаково
Датум уписа 18.03.1986.
Редни број у локалном регистру СК 211
Редни број у централном регистру СК 661
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 83 – 84 од 25. јуна 1984. године ( међ. Сл. лист 26/84)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

10. Назив НКД-а Црква Св. Ђорђа у селу Славињи
Адреса Славиња
Датум уписа 18.03.1986.
Редни број у локалном регистру СК 212
Редни број у централном регистру СК 662
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 84 – 84 од 25. јуна 1984. године ( међ. Сл. лист 26/84)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

11. Назив НКД-а Црква Св. Николе у Крупцу
Адреса Крупац
Датум уписа 18.03.1986.
Редни број у локалном регистру СК 213
Редни број у централном регистру СК 663
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 85 – 84 од 25. јуна 1984. године( међ. Сл. лист 26/84)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

12. Назив НКД-а Спомен црква Св. Јована Главосека код Крупца
Адреса Крупац
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 238
Редни број у централном регистру СК 912
Основ за упис у регистар На основу одлуке извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 02 – 633/ 1 – 86 од 30. 06. 1986. године ( међ. Сл. лист 22/86)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

13. Назив НКД-а Зграда гимназије
Адреса ул. Маршала Тита, бр 18
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 288
Редни број у централном регистру СК 940
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 44 – 89 од 25. 04. 1989. године ( међ. Сл. лист 11/89)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

14. Назив НКД-а Зграда бившег окружног начелства
Адреса ул. Маршала Тита, бр 179
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 289
Редни број у централном регистру СК 941
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 45 – 89 од 25. 04. 1989. године ( међ. Сл. лист 11/89)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

15. Назив НКД-а Зграда општинског суда
Адреса  
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 290
Редни број у централном регистру СК 942
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Пирот Бр. 020/ 46 – 89 од 25. 04. 1989. године( међ. Сл. лист 11/89)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

16. Назив НКД-а Бегов мост код Станичења – Пирот
Адреса  
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 337
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Пирот 02 бр. 020/41-92 од 13.04.1992.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

17. Назив НКД-а Црква Рождества Христовог – “Пазарска црква“
Адреса  
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 344
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу решења СО Пирот Бр. 02-020/115-86 од 08.12.1986.год. (међ. Сл. лист 34/86)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

18. Назив НКД-а Споменик ослободиоцима Пирота од Турака
Адреса  
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 370
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Пирот 02 бр. 020/42-87 ( међ. Сл. лист 15/87)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

19. Назив НКД-а Српско и грчко војничко гробље са споменицима палим ратницима у И светском рату
Адреса  
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 371
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Пирот Бр. 02-020/44-87( међ. Сл. лист 15/87)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Просторне културно-историјске целине

1. Назив НКД-а Занатско трговачке радње у Тијабари у Пироту
Адреса Тијабара, Пирот
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру ПКИЦ 11
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Пирот, Бр 020/127 – 81 од 14.07.1981.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Знаменита места

1. Назив НКД-а Споменички простор са спомен плочом стрељаним припадницима НОР-а на Каца Камену
Адреса  
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру ЗМ 07
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију