//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Црна Трава

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Кућа Милентија Поповића на Поповом риду
Адреса Попов Рид,Црна Трава
Датум уписа 25.12.1986.
Редни број у локалном регистру СК 208
Редни број у централном регистру СК 695
Основ за упис у регистар На основу решења СО Црна Трава бр. 3-157/011-01 од 12.07.1984.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију