НКД на територији општине Соко Бања

 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКО БАЊА

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

1. Назив НКД-а Соко град код Сокобање
Адреса Сокобања
Датум уписа 21.06.1983. г.
Редни број у локалном регистру СК 07
Редни број у централном регистру СК 211
Основ за упис у регистар Према решењу о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1062 од 29. фебруара 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 07.04.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Средњовековно утврђење Врмџа
Адреса Врмџа
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 089
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1765/ 1 од 13. децембра 1976.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Црква Успења Богородице у Бањи Јошаници
Адреса Бања Јошаница
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 094
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 441/ 1 од 22. априла 1977. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Зграда Скупштине општине Соко Бања
Адреса Сокобања
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 185
Редни број у централном регистру СК 752
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Старо бањско купатило
Адреса Сокобања
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 186
Редни број у централном регистру СК 753
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Конак Кнеза Милоша Обреновића
Адреса Сокобања
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 187
Редни број у централном регистру СК 754
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Зграда старе основне школе
Адреса Сокобања
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 188
Редни број у централном регистру СК 755
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а Црква Св. Преображења
Адреса Сокобања
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 189
Редни број у централном регистру СК 756
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а Вила ‘’Далмација’’ раније ‘’Дом Миланово’’
Адреса Сокобања
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 190
Редни број у централном регистру СК 757
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

9. Назив НКД-а Кућа Љубе Дидића, организатора и учесника Тимочке буне
Адреса ул. Драговићева, бр. 25
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 191
Редни број у централном регистру СК 758
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

10. Назив НКД-а Административна зграда
Адреса ул. Драговићева, бр. 27
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 192
Редни број у централном регистру СК 759
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

11. Назив НКД-а Кућа Народног хероја Алексе Маркишића
Адреса ул. Његошева, бр. 20 и 24
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 193
Редни број у централном регистру СК 760
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

12. Назив НКД-а Кућа у којој је умро књижевник Стеван Сремац
Адреса ул. Драговићева, бр. 20
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 194
Редни број у централном регистру СК 761
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

13. Назив НКД-а Грађанска кућа породице Петковић
Адреса ул. Ивана Вучковића, бр. 2 – 4
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 195
Редни број у централном регистру СК 762
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

14. Назив НКД-а Грађанска кућа породице Хаџи – Павловић
Адреса ул. Ивана Вучковића, бр. 1
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 196
Редни број у централном регистру СК 763
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

15. Назив НКД-а Грађанска кућа
Адреса ул. Ивана Вучковића, бр. 9
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 197
Редни број у централном регистру СК 764
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

16. Назив НКД-а Вила на путу Озренских партизана
Адреса пут Озренских Партизана, бр. 29
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 198
Редни број у централном регистру СК 765
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

17. Назив НКД-а Ужи амбијент са чесмом Љубе Дидића
Адреса Сокобања
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 199
Редни број у централном регистру СК 766
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

18. >Назив НКД-а Хајдук Вељкова чесма
Адреса Сокобања
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 200
Редни број у централном регистру СК 767
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

19. Назив НКД-а Чесма Кнеза Милоша на Требичком путу (Требичка чесма)
Адреса Требички пут
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 201
Редни број у централном регистру СК 768
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Сокобања Бр. 011 – 62/ 83 – 01 од 14. 12. 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

20. Назив НКД-а Кућа у ул. Алексе Маркишића
Адреса ул. Алексе Маркишића
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 349
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Сокобања Бр. 011-36/85-01 од 28.06.1985.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Просторне културно-историјске целине 

1. Назив НКД-а Део урбане целине старе чаршије у улици Маршала Тита (Светосавска) од бр. 12 – 24
Адреса ул. Светосавска, бр. 12 – 24
Датум уписа 17.12.2010. г.
Редни број у локалном регистру ПКИЦ 06
Редни број у централном регистру ПКИЦ 68
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Сокобања, Бр. 011 – 62/83 – 01 од 14.12.1983.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Део урбане целине старе чаршије у улици Маршала Тита (Светосавска) са низом индивидуалних зграда на простору од угла ул. ЈНА до завршетка западне стране ул. Седмог јула
Адреса  
Датум уписа 17.12.2010. г.
Редни број у локалном регистру ПКИЦ 07
Редни број у централном регистру ПКИЦ 69
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Сокобања, Бр. 011 – 62/83 – 01 од 14.12.1983.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Део урбане целине старе чаршије у улици Маршала Тита (Светосавска) од бр. 7 – 15
Адреса ул. Светосавска, бр. 7 – 15
Датум уписа 17.12.2010. г.
Редни број у локалном регистру ПКИЦ 08
Редни број у централном регистру ПКИЦ 70
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Сокобања, Бр. 011 – 62/83 – 01 од 14.12.1983.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Део урбане целине старе чаршије у улици Маршала Тита (Светосавска) од бр. 44 – 48
Адреса ул. Светосавска, бр. 44 – 48
Датум уписа 17.12.2010. г.
Редни број у локалном регистру ПКИЦ 08
Редни број у централном регистру ПКИЦ 71
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Сокобања, Бр. 011 – 62/83 – 01 од 14.12.1983.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију