//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Медијана – Град Ниш

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА – ГРАД НИШ

Непокретна културна добра од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Ћеле Кула
Адреса бул. Зорана Ђинђића, бр. 76
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 017
Редни број у централном регистру СК 218
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 678 од 29. јуна 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 07.04.1979.год, Сл. гласник 14/79

 Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Медијана – „Бресје“
Адреса бул. Цара Константина
Датум уписа 19.02.1981.
Редни број у локалном регистру АН 003
Редни број у централном регистру АН 022
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 220/49 од 9. фебруара 1949. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Изузетни значај – Одлука НС СР Србије бр. 29 од 29.03.1979. године

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Зграда Старог Официрског Дома
Адреса угао ул. Орловића Павла и ул. Милентијеве
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 070
Редни број у централном регистру СК 304
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 129/ 1 од 25. фебруара 1970. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

2. Назив НКД-а Зграда Пастеровог завода
Адреса бул. Зорана Ђинђића, бр. 50
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 086
Редни број у централном регистру СК 311
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 2103/ 1 од 24. децембра 1975. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Иконостас саборне цркве, са Саборном црквом
Адреса ул. Пријездина, бр. Или ул. Епископска, бр.1
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 029
Редни број у централном регистру СК 743
Основ за упис у регистар Иконостас је проглашен на основу решења заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 749/ 49 од 20. 06. 1949. године Саборна црква је проглашена за споменик културе на основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 73/ 86 од 29. 05. 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Кућа Стамболијских
Адреса ул. Николе Пашића, бр. 36
Датум уписа 11.01.1983.
Редни број у локалном регистру СК 033
Редни број у централном регистру СК 329
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1333 од 28. јуча 1949. Године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Џамија Алсам Аге
Адреса ул. Милојка Лешјанина, бр. 21
Датум уписа 25.12.1986.
Редни број у локалном регистру СК 047
Редни број у централном регистру СК 677
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 913/ 54 од 09. новембра 1954. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Кућа у ул. Димитрија Димитријевића, бр. 52
Адреса ул. Димитрија Димитријевића, бр. 52
Датум уписа 11.01.1983.
Редни број у локалном регистру СК 068
Редни број у централном регистру СК 332
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 21 од 31. маја 1968. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Зграда „Градине“
Адреса ул. Обреновићева, бр. 38
Датум уписа 11.04.1983.
Редни број у локалном регистру СК 078
Редни број у централном регистру СК 469
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1078/ 1 од 17. августа 1973. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Зграда – Мансарда МЗК (НКЦ)
Адреса ул. Светозара Марковића, бр. 14
Датум уписа 11.04.1983.
Редни број у локалном регистру СК 079
Редни број у централном регистру СК 468
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1079/ 1 од 17. августа 1973. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а Зграда у ул. Милојка Лешјанина, бр. 17
Адреса ул. Милојка Лешјанина, бр. 17
Датум уписа 11.04.1983.
Редни број у локалном регистру СК 080
Редни број у централном регистру СК 467
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1136/ 1 од 27. августа 1973. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а Зграда у ул. Обилићев Венац, бр. 18
Адреса ул. Обилићев Венац, бр. 18
Датум уписа 11.04.1983.
Редни број у локалном регистру СК 081
Редни број у централном регистру СК 466
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 1934/ 1 од 29. децембра 1973. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

9. Назив НКД-а Кућа Мишићевих
Адреса ул. Вожда Карађорђа, бр. 25
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 082
Редни број у централном регистру СК 308
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 17/ 1 од 07. јануара 1974. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

10. Назив НКД-а Зграда Народног позоришта
Адреса Синђелићев трг, бр. 12
Датум уписа 11.04.1983.
Редни број у локалном регистру СК 125
Редни број у централном регистру СК 458
Основ за упис у регистар На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Ниш Бр. 020 – 79/ 82 од 10. марта 1982. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

11. Назив НКД-а Споменик ослободиоцима Ниша
Адреса Трг краља Милана (Трг Ослобођења)
Датум уписа 25.12.1986.
Редни број у локалном регистру СК 141
Редни број у централном регистру СК 682
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 26/ 83 од 07. марта 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

12. Назив НКД-а Гробнице са бистом Павла Стојковића
Адреса  
Датум уписа 25.12.1986.
Редни број у локалном регистру СК 142
Редни број у централном регистру СК 683
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 –27/ 83 од 07. марта 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

13. Назив НКД-а Стара кућа на спрат у Копитаревој улици
Адреса ул. Копитарева, бр. 7
Датум уписа 25.12.1986.
Редни број у локалном регистру СК 143
Редни број у централном регистру СК 684
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 28/ 83 од 07. марта 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

14. Назив НКД-а Зграда са казанџијским радионицама
Адреса ул. Копитарева, бр. 9
Датум уписа 25.12.1986.
Редни број у локалном регистру СК 144
Редни број у централном регистру СК 685
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 31/ 83 од 07. марта 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

15. Назив НКД-а Зграда Комунистичке општине (Народна библиотека)
Адреса ул. Боривоја Гојковића, бр. 9 (ул. Душана Костића)
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 149
Редни број у централном регистру СК 636
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 34/ 83 од 07. марта 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

16. Назив НКД-а Зграда хотела ‘’Парк’’
Адреса ул. Страхињића Бана бр. 5
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 157
Редни број у централном регистру СК 837
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 42/ 83 од 07. марта 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

17. Назив НКД-а Група зграда које чини недељиву целину у Обреновићевој улици
Адреса ул. Обреновићева, бр. 12, 14 и 16
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 159
Редни број у централном регистру СК 838
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 168/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

18. Назив НКД-а Зграда у Обреновићевој улици „Либела цеље“
Адреса ул. Обреновићева, бр. 22
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 160
Редни број у централном регистру СК 839
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 165/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

19. Назив НКД-а Зграда у Обреновићевој улици
Адреса ул. Обреновићева, бр. 28
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 161
Редни број у централном регистру СК 840
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 16/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

20. Назив НКД-а Зграда у Обреновићевој улици
Адреса ул. Обреновићева, бр. 30
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 162
Редни број у централном регистру СК 841
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 167/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

21. Назив НКД-а Зграда у Обреновићевој улици
Адреса ул. Обреновићева, бр. 32
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 163
Редни број у централном регистру СК 842
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 168/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

22. Назив НКД-а Зграда у Обреновићевој улици
Адреса ул. Обреновићева, бр. 67
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 164
Редни број у централном регистру СК 843
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 177/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

23. Назив НКД-а Зграда црвеног крста
Адреса ул. Обреновићева, бр. 73
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 165
Редни број у централном регистру СК 844
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 171/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

24. Назив НКД-а Зграда у Обреновићевој улици
Адреса ул. Обреновићева, бр. 122
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 166
Редни број у централном регистру СК 845
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 176/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

25. Назив НКД-а Зграда у ул. Наде Томић, бр. 21
Адреса ул. Наде Томић, бр. 21
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 167
Редни број у централном регистру СК 911
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 178/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

26. Назив НКД-а Апелова зграда
Адреса ул. Иве Лоле Рибара, бр. 2
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 168
Редни број у централном регистру СК 744
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 174/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

27. Назив НКД-а Зграда у ул. Орловића Павла, бр. 12
Адреса ул. Орловића Павла, бр. 12
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 169
Редни број у централном регистру СК 745
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 172/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

28. Назив НКД-а Зграда у ул. Првог устанка, бр. 2
Адреса ул. Првог устанка, бр. 2
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 170
Редни број у централном регистру СК 746
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 169/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

29. Назив НКД-а Зграда на Тргу Павла Стојковића, бр. 10-10а
Адреса трг Павла Стојковића, бр. 10-10а
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 171
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скушђтине општине Ниш Бр. 020 – 175/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

30. Назив НКД-а Зграда Прве војне болнице
Адреса  
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 172
Редни број у централном регистру СК 747
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 170/ 83 од 16. децембра 1983. године ( МЕЂ. СЛ.ЛИСТ 1/84)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

31. Назив НКД-а Група зграда које чини недељиву целину на тргу Ослобођења
Адреса Трг Ослобођења, кеј Кола српских сестара и ул. Милојка Лашјанина
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 173
Редни број у централном регистру СК 748
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 179/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

32. Назив НКД-а Зграда Народног музеја
Адреса ул. Милојка Лешјанина, бр. 14
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 174
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-84/83 од 10. маја 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

33. Назив НКД-а Зграда Општинске конференције ССРН
Адреса ул. Наде Томић, бр. 7
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 175
Редни број у централном регистру СК 749
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-88/83 од 10. маја 1983.године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

34. Назив НКД-а Зграда у ул. Пријездиној, бр. 5
Адреса ул. Пријездиној, бр. 5
Датум уписа 01.03.1994.
Редни број у локалном регистру СК 176
Редни број у централном регистру СК 1057
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-87/83 од 10. маја 1983.године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

35. Назив НКД-а Нова кућа Јордана Цветковића
Адреса ул. Милојка Лешјанина, бр. 36
Датум уписа 01.03.1994.
Редни број у локалном регистру СК 177
Редни број у централном регистру СК 1058
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-86/83 од 10. маја 1983.године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

36. Назив НКД-а Зграда бившег Трговачког дома
Адреса ул. Милојка Лешјанина, бр. 39
Датум уписа 01.03.1994.
Редни број у локалном регистру СК 178
Редни број у централном регистру СК 1061
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-80/83 од 10.05.1983.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

37. Назив НКД-а Зграда Андона Андоновића
Адреса ул. Обреновићева, бр. 41
Датум уписа 17.02.1988.
Редни број у локалном регистру СК 179
Редни број у централном регистру СК 750
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-85/83 од 10. маја 1983.године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

38. Назив НКД-а Зграда на Тргу Павла Стојковића, бр. 6
Адреса трг Павла Стојковића, бр. 6
Датум уписа СК 181
Редни број у локалном регистру  
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-81/83 од 10. маја 1983.године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

39. Назив НКД-а Зграда на тргу Павла Стојковића, бр. 12
Адреса трг Павла Стојковића, бр. 12
Датум уписа СК 182
Редни број у локалном регистру  
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-82/83 од 10. маја 1983.године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

40. Назив НКД-а Зграда у ул. Обилићев Венац, бр. 20
Адреса ул. Обилићев Венац, бр. 20
Датум уписа СК 183
Редни број у локалном регистру  
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-78/83 од 10. маја 1983.године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

41. Назив НКД-а Зграда у ул. Обилићев Венац, бр. 22
Адреса ул. Обилићев Венац, бр. 22
Датум уписа СК 184
Редни број у локалном регистру  
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020-79/83 од 10. маја 1983.године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

42. Назив НКД-а Зграда
Адреса  
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 189
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 172/ 83 од 16. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

43. Назив НКД-а Кућа Поповића
Адреса ул. Учитељ Тасе, бр. 17
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 231
Редни број у централном регистру СК 858
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 02 – 135/ 85 од 26. септембра 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

44. Назив НКД-а Зграда Председништва Скупштине Општине
Адреса ул. Седми јули, бр. 2
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 240
Редни број у централном регистру СК 859
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 72/ 86 од 29. маја 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

45. Назив НКД-а Црква Св. Арханђела (мали саборни храм)
Адреса  
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 241
Редни број у централном регистру СК 860
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 74/ 86 од 29. маја 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

46. Назив НКД-а Стамбена зграда у ул. Светозара Марковића, бр. 40
Адреса ул. Светозара Марковића, бр. 40
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 249
Редни број у централном регистру СК 867
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 18 од 26. 03. 1987. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

47. Назив НКД-а Стамбена зграда у Југ Богдановој улици
Адреса ул. Југ Богранова, бр. 3
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 250
Редни број у централном регистру СК 868
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 21/ 87 од 26. 03. 1987. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

48. Назив НКД-а Стамбена зграда на кеју 29. децембра, бр. 10-12
Адреса кеј 29. децембра, бр. 10-12
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 251
Редни број у централном регистру СК 869
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 19/ 87 од 26. 03. 1987. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  
49. Назив НКД-а Стамбена зграда у ул. Орловића Павла, бр. 16
Адреса ул. Орловића Павла, бр. 16
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 252
Редни број у централном регистру СК 870
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 020 – 20/ 87 од 26. 03. 1987. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

50. Назив НКД-а Зграда Специјалне полиције, зграда бившег затвора
Адреса (ул. Октобарске револуције, бр. 13)
Датум уписа 14.07.1993.
Редни број у локалном регистру СК 314
Редни број у централном регистру СК 1009
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 01 – 178/ 1 – 9 – а од 21. јуна 1991. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

51. Назив НКД-а Кућа „Турска амбасада“
Адреса ул. Петра Вучинића, бр. 26
Датум уписа 14.07.1993.
Редни број у локалном регистру СК 315
Редни број у централном регистру СК 1010
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Ниш Бр. 01 – 178/ 1 – 9 – б од 21. јуна 1991. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

52. Назив НКД-а Зграда Гимназије ‘’Стеван Сремац’’
Адреса ул. Вожда Карађорђа, бр. 27
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 321
Редни број у централном регистру СК 1934
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 3 од 08. августа 1997. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

53. Назив НКД-а Зграда Прве јавне Библиотеке
Адреса ул Јеронимова, бр. 1
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 323
Редни број у централном регистру СК 1937
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 6 од 08. августа 1997. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

54. Назив НКД-а Зграда Учитељског дома
Адреса ул. Краља Стефана Првовенчаног, бр.2
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 329
Редни број у централном регистру СК 1931
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 19 од 08. августа 1997. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

55. Назив НКД-а Зграда Симфонијског оркестра
Адреса ул.Милојка Лешјанина, бр. 16
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 331
Редни број у централном регистру СК 1932
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 3153/ 97 – 21 од 08. августа 1997. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

56. Назив НКД-а Зграда поште 1
Адреса ул. Вожда Карађорђа, бр. 7
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 333
Редни број у централном регистру СК 1917
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 1937/ 99 од 28.07.1999. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

57. Назив НКД-а Зграда трговца Тодора Цекића
Адреса ул Душана Костића, бр. 7
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 339
Редни број у централном регистру СК 1919
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 1786/ 99 од 22. маја 2001. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

58. Назив НКД-а Зграда Суда (Среског Начелства)
Адреса ул. Вожда Карађорђа, бр. 23
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 340
Редни број у централном регистру СК 1922
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије 05 Бр. 633-1784/99 од 22.05.2001.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

59. Назив НКД-а Зграда радио Ниша
Адреса ул. Иве Лоле Рибара, бр. 7
Датум уписа 14.06.2005.
Редни број у локалном регистру СК 343
Редни број у централном регистру СК 1918
Основ за упис у регистар На основу одлуке Владе Републике Србије Бр. 633 – 1787/ 99 од 22. маја 2001. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Просторно културно историјске целине

1. Назив НКД-а Шире подручије улице Маршала Тита (Обреновићеве улице)
Адреса ул. Обреновићева
Датум уписа 04.12.1993.
Редни број у локалном регистру ПКИЦ 16
Редни број у централном регистру ПКИЦ 31
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Ниш, Бр 06 – 40/91 – 5 од 15.08.1991.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију