//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији Града Зајечара

 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Непокретна културна добра од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а  Археолошко налазиште „Феликс Ромулијана“ – остаци старог града Гамзиграда
Адреса Гамзиградска Бања
Датум уписа  20.12.1983. г.
Редни број у локалном регистру  АН 01
Редни број у централном регистру  АН 40
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 407/48 од 19.марта 1948.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  Изузетни значај – одлука СРС Сл. гласник број 14. од 29. марта 1979.