//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Књажевац

 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

1. Назив НКД-а Манастир посвећен Св. Тројици
Адреса Горња Каменица
Датум уписа 21.06.1982. г.
Редни број у локалном регистру СК 01
Редни број у централном регистру СК 216
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 440/ 48 од 24. марта 1948. године.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

2. Назив НКД-а Цркве посвећене Св. Богородице
Адреса Доња Каменица
Датум уписа 21.06.1982. г.
Редни број у локалном регистру СК 015
Редни број у централном регистру СК 217
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 444/ 48 од 25. марта 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 07.04.1979.год., Сл. гласник 14/79

 

Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а  Археолошко налазиште „Равна – Тимацум Минус“
Адреса Равна
Датум уписа  20.12.1983. г.
Редни број у локалном регистру  АН 033
Редни број у централном регистру  АН 37
Основ за упис у регистар  Одлука о заштити СО Књажевац бр. 63-1/79-05 од 15.11.1979.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Одлука о заштити СО Књажевац бр. 63-1/79-05 од 15.11.1979.

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Кућа
Адреса Трг Ослобођења, бр. 41
Датум уписа 11.01.1983. г.
Редни број у локалном регистру СК 057
Редни број у централном регистру СК 331
Основ за упис у регистар На основу решењу о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе РС Бр. 885/ 4 од 28. децембра 1966.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Црква посвећена Св. Ђорђу
Адреса Књажевац
Датум уписа 21.06.1982. г.
Редни број у локалном регистру СК 064
Редни број у централном регистру СК 234
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Републичког завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 685/ 67 од 27. јуна 1967. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Кућа Радикалског првака Аце Станојевића
Адреса ул. Његошева, бр. 6
Датум уписа 17.02.1988. г.
Редни број у локалном регистру СК 203
Редни број у централном регистру СК 770
Основ за упис у регистар На основу решења СО-е Књажевац Бр. 633-1/84-1 од 29.03.1985.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Стара кућа Иванке Првуловић
Адреса Минићево
Датум уписа 25.12.1986. г.
Редни број у локалном регистру СК 209
Редни број у централном регистру СК 696
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Књажевац Бр. 633 – 2/ 83 од 28. септембра 1984. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Стара сеоска кућа Горана Живковића
Адреса Балановац
Датум уписа 25.12.1986. г.
Редни број у локалном регистру СК 229
Редни број у централном регистру СК 697
Основ за упис у регистар Према одлуци о проглашењу Извршног савета Скупштине општине Књажевац Бр. 633 – 2 – 1/ 83 од 10. маја 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Вила пољопривредно – прехрамбеног комбината ‘’Џервин’’
Адреса Књажевац
Датум уписа 25.12.1986. г.
Редни број у локалном регистру СК 230
Редни број у централном регистру СК 772
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Књажевац Бр. 633 – 1/ 84 – 03 од 31. јануара 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а  Зграда завичајног музеја и зграда издавачке РО ‘’Ноига’’
Адреса  ул. Карађорђева, бр. 15
Датум уписа  25.12.1986. г.
Редни број у локалном регистру  СК 233
Редни број у централном регистру  СК 774
Основ за упис у регистар  На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Књажевац Бр. 633 – 1/ 1 – 84 – 03 од 25. марта 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију