//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Бољевац

 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а  Манастир Лапушња код Лукова
Адреса  Луково
Датум уписа 21.06.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 012
Редни број у централном регистру  СК 214
Основ за упис у регистар  Према решењу о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 408/48 од 19. марта 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а  Манастир Крепичевац код Јабланице
Адреса  Јабланица
Датум уписа  21.06.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 063
Редни број у централном регистру  СК 233
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 563/67 од 2. јуна 1967. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а  Црква Св. Илије
Адреса  Бољевац
Датум уписа  21.06.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 099
Редни број у централном регистру  СК 241
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 491/ 80 – 07 од 15. маја 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а  Зграда старе апсане
Адреса  Бољевац
Датум уписа  11.04.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 100
Редни број у централном регистру  СК 463
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 492/80 – 07 од 15. маја 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а  Кућа Добросава Петровића
Адреса  Бољевац
Датум уписа  11.04.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 101
Редни број у централном регистру  СК 462
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 495/80 – 07 од 15. маја 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а  Зграда старе основне школе
Адреса  Јабланица
Датум уписа  11.04.1983. .г
Редни број у локалном регистру  СК 102
Редни број у централном регистру  СК 474
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 493/80 – 07 од 15. маја 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а  Зграда старе општине
Адреса  Криви Вир
Датум уписа  11.04.1983. .г
Редни број у локалном регистру  СК 103
Редни број у централном регистру  СК 473
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 489/80 – 07 од 15. маја 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а  Св. Арханђела ‘’Лозица’’ са спомеником
Адреса  Криви Вир
Датум уписа  21.06.1982. г.
Редни број у локалном регистру  СК 104
Редни број у централном регистру  СК 242
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 487/80 – 07 од 15. маја 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а  Османбегова чесма
Адреса  Подгорац
Датум уписа  11.04.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 105
Редни број у централном регистру  СК 476
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 488/80 – 07 од 15. маја 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

9. Назив НКД-а  Стари камени споменик – запис
Адреса  Сумраковац
Датум уписа  11.04.1983. г.
Редни број у локалном регистру  СК 106
Редни број у централном регистру  СК 461
Основ за упис у регистар  На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Бољевац Бр. 633 – 490/80 – 07 од 15. маја 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Просторне културно-историјске целине

1. Назив НКД-а  Комлекс објеката из XIX века у Лукову
Адреса  Луково
Датум уписа  30.06.1983. г.
Редни број у локалном регистру  ПКИЦ 01
Редни број у централном регистру  ПКИЦ 11
Основ за упис у регистар  На основу одлуке СО Бољевац Бр. 633 – 494/80-07 од 15.03.1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а  Археолошко налазиште “ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Адреса Ј абланица
Датум уписа  20.12.1983. г.
Редни број у локалном регистру  АН 34
Редни број у централном регистру  АН 49
Основ за упис у регистар  Одлука СО Бољевац бр. 633-496/80-07 од 15. маја 1980
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију