//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Лебане

 НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Непокретна културна добра од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Царичин Град“
Адреса Прекопчелица
Датум уписа 30.03.1982.
Редни број у локалном регистру АН 04
Редни број у централном регистру АН 024
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије бр. 257/49 од12.02.1949.г.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Изузетни значај – Одлука СРС Сл. Гласник СР Србије бр. 14 од 07. априла 1979.