//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Алексинац

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Непокретна културна добра од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Манастир Св. Стевана
Адреса Липовац
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 044
Редни број у централном регистру СК 225
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 952 – 1596/1 од 23. августа 1951. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Црква Св. Тројице
Адреса Горњи Адровац
Датум уписа 18.05.1973.
Редни број у локалном регистру СК 076
Редни број у централном регистру СК 237
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 564/1 од 18. маја 1973. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Зграда основне школе ‘’Љупче Николић’’
Адреса Алексинац
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 216
Редни број у централном регистру СК 846
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 35 од 29. 03. 1985. године ( међ. Сл.лист 11/85)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Црква посвећена Св. Николи
Адреса ул. Леле Поповић
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 217
Редни број у централном регистру СК 847
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 38 од 29. 03. 1985. године ( међ. Сл.лист 11/85)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Зграда учитељске школе (сада општинског суда)
Адреса ул. АцеМилојевића, бр. 2
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 218
Редни број у централном регистру СК 848
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 32 од 29. 03. 1985. године ( међ. Сл.лист 11/85)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Зграда мушке основне школе „Смех и сузе“ (центра за културу при Радничком универзитету)
Адреса Алексинац
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 219
Редни број у централном регистру СК 849
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 36 од 29. 03. 1985. године ( међ. Сл.лист 11/85)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Зграда Завичајног музеја
Адреса ул. М. Поповића, бр. 20
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 220
Редни број у централном регистру СК 850
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 –37 од 29. 03. 1985. године ( међ. Сл.лист 11/85)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а Грађанска кућа
Адреса ул. Момчила Поповића, бр. 7
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 221
Редни број у централном регистру СК 851
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 40 од 29. 03. 1985. године ( међ. Сл.лист 11/85)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а Грађанска кућа
Адреса ул. Момчила Поповића, бр. 13
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 222
Редни број у централном регистру СК 852
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 34 од 29. 03. 1985. године( међ. Сл.лист 11/85)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

9. Назив НКД-а Грађанска кућа
Адреса ул. Др. Тихомира Ђорђевића, бр. 16
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 223
Редни број у централном регистру СК 853
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 41 од 29. 03. 1985. године ( међ. Сл.лист 11/85)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

10. Назив НКД-а Грађанска кућа – градска вила
Адреса ул. Др. Тихомира Ђорђевића, бр. 24
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 224
Редни број у централном регистру СК 854
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 39 од 29. 03. 1985. године ( међ. Сл.лист 11/85)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

11. Назив НКД-а Градска вила
Адреса ул. Косовска, бр 28
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 225
Редни број у централном регистру СК 855
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 30 од 29. 03. 1985. године( основна одлука међ. Сл.лист 11/85 Одлука о изменама и допунама одлуке о проглашењу градске виле у Косовској ул. Бр. 28 (међ. Сл.лист 8/86 -011-9/86 14.2.1986.)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

12. Назив НКД-а Градска кућа
Адреса ул. Дракчета Милосављевића, бр. 34
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 226
Редни број у централном регистру СК 856
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 30 од 29. 03. 1985. године( међ. Сл.лист 11/85)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

13. Назив НКД-а Гробљанска капела Др. Стевана Димитријевића
Адреса Градско гробље, Алексинац
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 227
Редни број у централном регистру СК 857
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац Бр. 011 – 31 од 29. 03. 1985. године( међ. Сл.лист 11/85)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

Знаменита места

1. Назив НКД-а Шанчеви из I српског устанка
Адреса Делиград
Датум уписа 10.03.1982.
Редни број у локалном регистру ЗМ 01
Редни број у централном регистру ЗМ 08
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1811 од 27.10.1949.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију