//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији општине Бујановац

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Непокретна културна добра од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Манастир Св. Прохор Пчињски
Адреса Кленике
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 042
Редни број у централном регистру СК 224
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 942/50 од 23. септембра 1950. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Изузетан значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979. Сл. гласник бр. 14/79

 

Непокретна културна добра

 Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Кале – Кршевица“
Адреса Кршевица
Датум уписа 17.12.2009.
Редни број у локалном регистру АН 45
Редни број у централном регистру АН 151
Основ за упис у регистар Одлука Владе РС 05 бр. 633-1304/2009 од 05. марта 2009. г (Сл. Гласник 37/2009 од 13. марта 2009.)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију