//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

НКД на територији Града Лесковца

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Непокретна културна добра од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Јашуњски манастир – Св. Богородице
Адреса Јашуња
Датум уписа 21.06.1983.
Редни број у локалном регистру СК 005
Редни број у централном регистру СК 209
Основ за упис у регистар Према решењу о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 594 од 24. новембра 1947. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год., Сл. гласник 69 од 28.8.1983. 28/83

 

2. Назив НКД-а Јашуњски манастир – Св. Јован
Адреса Јашуња
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 006
Редни број у централном регистру СК 210
Основ за упис у регистар Према решењу о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 596 од 25. новембра 1947. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 28.06.1983.год., Сл. гласник 69 од 28.8.1983. 28/83

 

3. Назив НКД-а Манастир Рударе са црквом посвећеном Св. Петки
Адреса Рударе
Датум уписа 21.06.1982.
Редни број у локалном регистру СК 009
Редни број у централном регистру СК 213
Основ за упис у регистар Према решењу о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 384 од 13. марта 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

4. Назив НКД-а Кућа Шоп Ђокића
Адреса Лесковац
Датум уписа 11.01.1983.
Редни број у локалном регистру СК 026
Редни број у централном регистру СК 326
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 857 од 19. маја 1949. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 150 од 26.11.1987.год., Сл. гласник 47/87

 

5. Назив НКД-а Манастир Чукљеник са црквом посвећеном Св. Николи (са воденицом на саставу мале и Чукљеничке реке)
Адреса Чукљеник
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 122
Редни број у централном регистру СК 322
Основ за упис у регистар На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Лесковац Бр. 06 – 18/ 80 – 01 од 10. јула 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Велики значај – одлука СРС РС бр. 69 од 21.07.1983.год. Сл.гласник 28/83

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Кућа Боре Димитријевића, ‘’Пиксле’’
Адреса Лесковац
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 010
Редни број у централном регистру СК 287
Основ за упис у регистар Према решењу о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 382 од 15. марта 1948. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Католичка црква
Адреса ул. Бранислава Нушића, бр. 12
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 036
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО-е Лесковац Бр. 06-42/86-01 од 12.12.1986.год. (Гл.јужноморавског региона 38/86)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Кућа Борислава Анђелковића у којој се родио народни херој Трајко Стаменковић
Адреса ул. Милоја Лазаревића, бр. 11
Датум уписа 17.12.2010.
Редни број у локалном регистру СК 038
Редни број у централном регистру СК 2064
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 519/50 од 27. априла 1950. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Кућа народног хероја Трајка Стаменковића
Адреса Лесковац
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 038
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 519/50 од 27. априла 1950. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Кућа народног хероја Косте Стаменковића
Адреса Лесковац
Датум уписа 11.04.1983.
Редни број у локалном регистру СК 039
Редни број у централном регистру СК 472
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 518 од 27. априла 1950. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Стара црква Св. Богородице
Адреса Лесковац
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 043
Редни број у централном регистру СК 294
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 383 од 26. марта 1951. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а Манастир Бабичко, Црква Св. Тројице
Адреса Бабичка Гора
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру

СК 066

Редни број у централном регистру СК 301
Основ за упис у регистар На основу решења Завода за заштиту споменика културе у Нишу Бр. 63/ 1 од 8. фебруара 1968. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а Кућа у улици Милоша Обилића
Адреса ул. Милоша Обилића, бр. 4
Датум уписа 11.01.1983.
Редни број у локалном регистру СК 119
Редни број у централном регистру СК 323
Основ за упис у регистар На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Лесковац Бр. 06 – 18/ 80 – 01 од 10. јула 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

9. Назив НКД-а Црква посвећена Светом Апостолу
Адреса Турековац
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 120
Редни број у централном регистру СК 320
Основ за упис у регистар На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Лесковац Бр. 06 – 18/ 80 – 01 од 10. јула 1980. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

10. Назив НКД-а Црква Св. Петке
Адреса Кумарево
Датум уписа 23.12.1982.
Редни број у локалном регистру СК 121
Редни број у централном регистру СК 321
Основ за упис у регистар На основу одлуке о проглашењу за културно добро СО Лесковац Бр. 06 – 18/ 80 – 01 од 10. јула 1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

11. Назив НКД-а Средњевековно насеље „Скобаљића град“
Адреса Вучје
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 237
Редни број у централном регистру СК 875
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 22/ 86 – 01 од 24. 06. 1986. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

12. Назив НКД-а Саборна црква Св. Тројице
Адреса Лесковац
Датум уписа 11.02.1990.
Редни број у локалном регистру СК 264
Редни број у централном регистру СК 874
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

13. Назив НКД-а Зграда седишта информативне организације ‘’Наша Реч’’
Адреса Лесковац
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 265
Редни број у централном регистру СК 917
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

14. Назив НКД-а Зграда Дома културе младих ‘’Жика Илић – Жути’’ (културни центар)
Адреса Лесковац
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 266
Редни број у централном регистру СК 918
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

15. Назив НКД-а Зграда хотела ‘’Дубочице’’
Адреса Лесковац
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 267
Редни број у централном регистру СК 919
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 –2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

16. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Радоја Домановића
Адреса ул. Радоја Домановића, бр. 13
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 268
Редни број у централном регистру СК 920
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општиине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

17. Назив НКД-а Зграда у којој је било седиште прве комунистичке општине – садашња зграда Скупштине Општине
Адреса Лесковац
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 269
Редни број у централном регистру СК 921
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 –2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

18. Назив НКД-а Зграда Дома занатлија
Адреса Лесковац
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 270
Редни број у централном регистру СК 922
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 –2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

19. Назив НКД-а Зграда Окружног Суда
Адреса Лесковац
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 271
Редни број у централном регистру СК 923
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

20. Назив НКД-а Зграда бившег среског начелства – зграда СО Лесковац
Адреса Лесковац
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 272
Редни број у централном регистру СК 924
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

21. Назив НКД-а Зграда у улици Јужноморавских бригада
Адреса ул. Јужноморавских бригада, бр. 83
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 273
Редни број у централном регистру СК 925
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

22. Назив НКД-а Зграда у улици Јужноморавских бригада
Адреса ул. Јужноморавских бригада, бр. 93
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 274
Редни број у централном регистру СК 926
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

23. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Ђорђа Лешњана
Адреса ул. Ђорђа Лешњана, бр. 1
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 275
Редни број у централном регистру СК 927
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

24. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Радоја Домановића
Адреса ул. Радоја Домановића, бр. 5
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 276
Редни број у централном регистру СК 928
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

25. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Радоја Домановића
Адреса ул. Радоја Домановића, бр. 13
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 277
Редни број у централном регистру СК 929
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

26. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Пасјачког одреда
Адреса ул. Пасјачког одреда, бр. 42
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 278
Редни број у централном регистру СК 930
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

27. Назив НКД-а Зграда трговачког магацина
Адреса ул. Светозара Марковића, бр. 60
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 279
Редни број у централном регистру СК 931
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

28. Назив НКД-а Грађанска стамбена кућа у улици Светозара Марковића
Адреса ул. Светозара Марковића, бр. 69
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 280
Редни број у централном регистру СК 932
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

29. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Доситеја Обрадовића
Адреса ул. Доситеја Обрадовића, бр. 29
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 281
Редни број у централном регистру СК 933
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

30. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Владе Ђорђевића
Адреса ул. Владе Ђорђевића, бр. 23
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 282
Редни број у централном регистру СК 934
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

31. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Масарика
Адреса ул. Масарикова, бр. 32
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 283
Редни број у централном регистру СК 935
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

32. Назив НКД-а Зграда у улици Лоле Рибара
Адреса ул. Иве Лоле Рибара, бр. 66
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 284
Редни број у централном регистру СК 936
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

33. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Ратка Павловића
Адреса ул. Ратка Павловића, бр. 12
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 285
Редни број у централном регистру СК 937
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

34. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Максима Горког
Адреса ул. Максима Горког, бр. 15
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 286
Редни број у централном регистру СК 938
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

35. Назив НКД-а Споменик палим ратницима Лесковца од 1877 – 191
Адреса Лесковац
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 287
Редни број у централном регистру СК 939
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

36. Назив НКД-а Комплекс гајтанара и воденице
Адреса Стројковац
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 289
Редни број у централном регистру СК 948
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 – 40/ 90 – 01 од 27. 12. 1990. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

37. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Војводе Мишића
Адреса ул. Војводе Мишића, бр. 37
Датум уписа 23.04.1991.
Редни број у локалном регистру СК 293
Редни број у централном регистру СК 944
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Лесковац Бр. 06 –2/ 89 – 01 од 09. 02. 1989. године (06-42/86-01 од 12.12.1986)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

38. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Бранислава Нушића
Адреса ул. Бранислава Нушића, бр. 25
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 361
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију На основу одлуке СО-е Лесковац Бр. 06-42/86-01 од 12.12.1986.год. (Сл.Гл.јужноморавског региона 38/86) К.П. -2140непосредна близина -2139,2138,2141

 

39. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Николе Скобаљића
Адреса ул. Николе Скобаљића, бр. 34-36
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 362
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО-е Лесковац (зашт. окол.-2639,2636,2637,2638) Бр. 06-30/86-01 од 25.09.1986.год. ( Сл.Гл.јужноморавског региона 25/86)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

40. Назив НКД-а Грађанска кућа у улици Максима Горког
Адреса ул. Максима Горког, бр. 21
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 363
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО-е Лесковац Бр. 06-30/86 од 25.09.1986.год. ( Сл.Гл.јужноморавског региона 38/86)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

41. Назив НКД-а Зграда Привредног суда
Адреса угао ул. Пана Ђукића и ул. Благоја Николића
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 364
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

42. Назив НКД-а Чичановићева кућа
Адреса ул. Војводе Мишића, бр. 4
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 365
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

43. Назив НКД-а Зграда “Багат“
Адреса ул. Маршала Тита, бр. 14-18
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 366
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

44. Назив НКД-а Црква Св. Илије
Адреса Хисар, Лесковац
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 367
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

45. Назив НКД-а Стамбено трговачка кућа
Адреса ул. Светозара Марковића, бр. 67
Датум уписа  
Редни број у локалном регистру СК 368
Редни број у централном регистру  
Основ за упис у регистар  
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију На основу одлуке СО-е Лесковац Бр. 06-42/86-01 од 12.12.1986.год. (Сл.Гл.јужноморавског региона 38/86) К.П. 3468 (3467,3471,3480)

 

Непокретна културна добра

 Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а Археолошко налазиште „Градац“ – Злокућане
Адреса Злокућане
Датум уписа 20.03.1986.
Редни број у локалном регистру АН 09
Редни број у централном регистру АН 052
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије бр.495/50 од 28.4.1950.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Археолошко налазиште “Кале“ – Међа
Адреса Међа
Датум уписа 14.01.2011.
Редни број у локалном регистру АН 10
Редни број у централном регистру АН 154
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије бр. 1639/50 од 30. децембра 1950. г.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Археолошко налазиште “Кале – Гргурец“
Адреса Горње Бријање
Датум уписа 14.01.2011.
Редни број у локалном регистру АН 11
Редни број у централном регистру АН 155
Основ за упис у регистар Решење ЗЗНПСК НРС 1640/50 од 30. децембра 1950. г.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију