//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Гоинско Кале

Опис непокретног културног добра Гоинско Кале (Гојиндолско кале) је археолошко налазиште код Димитровграда представља касноантичко утврђење на тешко приступачном узвишењу, које је штитило римски Виа Милитарис (Via militaris). Видљиви остаци бедема и зидова, налазе се...

Велика Хумска Чука

Опис непокретног културног добра Велика Хумска Чука се налази северно од села Хума, око 7 км северно од Ниша, на стрмом узвишењу које је са три стране практично неприступачно. Најстарији хоризонти овог вишеслојног налазишта припадају бубањској групи, односно...

Караташ (Дијана)

Опис непокретног културног добра Караташ (Дијана) је подигнута на самој обали Дунава, на узвишењу код села Сипа. Изградња најранијег земљано-дрвеног утврђења везана је за долазак првих војних формација на Дунав почетком I века. Камено утврђење већих димензија...

Праисторијско насеље Кучајна

Опис непокретног културног добра Праисторијско насеље Кучајна је вишеслојно праисторијско насеље позиционирано на југозападној периферији Бора, на падини окренутој ка истоку, изнад ушћа Кучајског и Мартиновог потока. Површина локалитета је око 0,38 хектара. Заштитним...

Византијска гробница код Јагодинмалског моста са мартиријумом

Опис непокретног културног добра Византијска гробница код јагодинмалског моста са мартиријумом проглашена је за културно добро-археолошко налазиште. Мартиријум је правоугаоне основе саграђен од опека и омалтерисан водонепропусним малтером. Унутрашњост је подељена на...

Остаци фортификације Кастел на Мирочу

Опис непокретног културног добра Остаци фортификације Кастел на Мирочу се налази у селу Мироч, на истоименој планини, налази се римско утврђење и цивилно насеље Герулата (Gerulata). Утврђење је штитило пут који је спајао долину Поречке реке и римско утврђење и град у...