//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Део Византијске некрополе у Јагодин Мали

Опис непокретног културног добра

Део Византијске некрополе у Јадодин мали у Нишу, представља утврђено археолошко налазиште на десној обали Нишаве. Обухваћен називом Јагодин-мала, спада у ред најраспрострањенијих касноантичких некропола у Србији: простире се источно до основне школе „Његош “, западно до зграде Техничког факултета; на северној граници налази се конзервисана гробница са две калоте у Кнез-селској улици, док су гробови према југу досезали до данашњег корита Нишаве. Некропола у Јагодин-мали је била у употреби у дугом периоду од II до VI века. Најзначајнија је гробница са фрескама у дворишту Дома средњешколске омладине у улици Косовке девојке, затим гробница у кругу Фабрике текстила, недалеко од Кнез-селске улице,a такoђе између бројних објеката сличних по форми и начину зидања, пажњу привлаче гробнице чији су унутрашњи зидови и свод декорисани, сликани фреско-техником. У периоду од августа до октобра 2022. године Завод за заштиту споменика културе Ниш спровео је археолошка истраживања на новооткривеном делу ове некрополе који излази на Пантелејску улицу.

Литература

– Lj. Zotović, N. Petrović, Niš-kasnoantička nekropola, Arheološki pregled 2, Beograd 1960, 131.
– Lj. Zotović, Jagodin Mala, Niš-kasnoantička nekropola, Arheološki pregled 4, Beograd 1962, 232.
– П. Петровић, Ниш у античко доба, Ниш 1976.
– М. Ракоција, Архитектура зиданих гробница старохришћанског Ниша, Ниш и Византија X, Ниш 2012, 37–64.
– Г. Јеремић, Сахрањивање у касној антици у Наису – пример некрополе у Јагодин мали, Константин велики и Милански едикт 313, Рађање хришћанскта у римским провинцијама на тлу Србије, Народни музеј у Београду, Београд 2013, 126–135, 248–279.
– Г. Јеремић, Касноантичка некропола у Нишу (Naissus) –континуитети и дисконтинуитети у проучавању, Антика некад и сад: значај, улога и наслеђе кроз векове, Зборник радова са 11. скупа 2017.; Друштво за античке студије Србије, Београд 2018, 114–127.
– Касноантичка некропола у Нишу, Заштита споменика културе Нишког, Јужноморавског и Тимочког региона, Завод за заштиту споменика културе Ниш, Чаковец 1981.

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Део византијске некрополе

АДРЕСА:
Ниш

ОПШТИНА:
Ниш – Пантелеј

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 13, 15.4.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 59, 20.3.1986. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
II-VI век

БРОЈ И ДАТУМ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСИЛА ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ:
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 373/57 од 18.04.1957. године (за део византијске некрополе који захвата двориште Основне школе у ул. Косовке девојке) Решење Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 135/49 од 25.01.1949. године